Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

Warunki funkcjonowania MSP

Informacja o badaniu

Badania warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP dla Krajowej Izby Gospodarczej wykonała Agencja Badań Rynku OPINIA. Miało ono charakter wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród 599 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Wywiady przeprowadzone zostały w pierwszej dekadzie lutego 2006r. Respondentami byli właściciele, członkowie zarządu lub wyższa kadra kierownicza przedsiębiorstw. Reprezentatywna liczebnie próba badanych firm została dobrana losowo i była reprezentatywna również pod względem wielkości firm, lokalizacji na terenie Polski, rodzaju działalności (wg klasyfikacji EKD).

Przedsiębiorcy odpowiadali na 5 pytań dotyczących barier funkcjonujących w otoczeniu firm, stosunku władz publicznych wobec tych barier oraz planów rozwojowych swoich firm.

Celem badania było stwierdzenie, czy w warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej – stale monitorowanych przez KIG - nastąpiły zmiany i w jakim kierunku.

Ściagnij raport

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy