Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

OCENA POZIOMU WIARYGODNOŚCI POLSKICH INTERNETOWYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH W DZIEDZINIE BHP


BADANIE JAKOŚCIOWE
ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE - FGI

Czas i miejsce badań:
Elbląg 3.10.2004
Ostrowiec 4.10.2004

BADANIE PRZEPROWADZIŁA Agencja Badawczo-Informacyjna PASAD

Informacje o badaniach

Badania przeprowadzono metodą FGI (zogniskowanego wywiadu grupowego)
w 2 miastach: trzy grupy w Elblągu (03 października b.r.) i jedna grupa w Ostrowcu Świętokrzyskim (04 października br.).

W pierwszej grupie w Elblągu i w grupie w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyli „bierni” odbiorcy działań BHP (podlegający im w związku z wykonywaną pracą i/lub prowadzoną działalnością gospodarczą, nie śledzący na bieżąco zmian w zakresie BHP), korzystający z Internetu w pracy - pracownicy odpowiedzialni za politykę i obsługę kadrową i księgową oraz kierownicy i właściciele firm – łącznie 16 osób.

W pozostałych dwóch grupach w Elblągu brali udział „aktywni” uczestnicy działań BHP (specjaliści i kierownicy działów BHP zainteresowani problematyką BHP na poziomie codziennej pracy zawodowej, aktywnie poszukujący wiedzy w tym zakresie, biorący udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, znający serwisy internetowe dotyczące problematyki BHP) – łącznie 10 osób.

Wiek i dobór uczestników w poszczególnych grupach:
• „aktywni”:
Elbląg (grupa nr 2)  – 1 kobieta, 5 mężczyzn; wiek od 30 do 50 lat (średnia wieku 39,5 lat),
Elbląg (grupa nr 3) – 4 mężczyzn; wiek od 31 do 50 lat (średnia wieku 39,5 lat),
• „bierni”:
Elbląg (grupa nr 1) – 6 kobiet, 2 mężczyzn; wiek od 22 do 44 lat (średnia wieku 31,5 lat),
Ostrowiec – 2 kobiety, 6 mężczyzn; wiek od 30 do 50 lat (średnia wieku 38,5 lat).

Dostęp do Internetu i częstotliwość łączenia się z Internetem

Wszyscy badani posiadają dostęp do Internetu w swojej pracy, a zdecydowana większość (23 z 26 osób) również w domu.
Niemal wszyscy korzystają codziennie z Internetu – rzadziej (kilka razy w tygodniu) zaledwie 4 osoby.

10 z 16 „biernych” odbiorców działań BHP posiada własne skrzynki e-mail. Żadna osoba z tej kategorii respondentów nie posiada własnej strony www.
Skrzynki e-mail nie posiada jedynie jeden (z 10) „aktywny” uczestnik działań BHP. Wszyscy pozostali mają skrzynkę mailową, niektórzy nawet po kilka (2-3). Dwóch badanych w grupach „aktywnych” posiada własne strony internetowe.

Zagadnienia poszukiwane w Internecie

Badani z grup „aktywnych” uczestników działań BHP (10 osób) najczęściej korzystają z następujących zasobów internetowych:
• przepisy prawne – 9 badanych,
• serwisy branżowe związane z pracą zawodową – 9 osób,
• strony poświęcone BHP – 7 osób,
• serwisy informacyjne – najczęściej Onet.pl.

Badani z grup „biernych” odbiorców działań BHP (16 osób) najczęściej poszukują informacji:
• w serwisach branżowych związanych z pracą zawodową – 13 osób,
• w serwisach informacyjnych – 12 osób (najczęściej Onet.pl i WP.pl, Rzeczpospolita),
• w serwisach zawierających przepisy prawne (związane również z ZUS i podatkami) – 8 badanych,
• w serwisach poświęconych BHP – 2 osoby.


WNIOSKI GŁÓWNE BADANIA
ściągnij

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Ogólne opinie o serwisach BHP
Ocena portali BHP
Serwis www.ciop.pl
Końcowe oceny portalu CIOP-PIB

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy