Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

Technologie niezbędne dla MSP


autor : Stefan Czerniecki
źródło : eGospodarka.pl

Jak wynika z raportu sporządzonego na zamówienie Cisco Systems, 19 milionów europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) coraz częściej uważa, że sposobem na pokonanie konkurencji jest wykorzystanie technologii mających wzmocnić działanie i kondycję przedsiębiorstwa. Badania wykonał niezależny instytut badawczy Coleman Parkes.

Według badań przeprowadzonych w dwunastu krajach, w ponad połowie MSP panuje przekonanie, że konkurencja jest podstawowym wyzwaniem i katalizatorem inwestycji w zaawansowane rozwiązania technologiczne. Uznano, iż w ciągu najbliższych trzech lat niezbędne dla funkcjonowania firm będą: szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu, systemy bezpieczeństwa, rozwiązania mobilne i bezprzewodowe oraz telefonia IP. Uważa się ponadto, że w ciągu następnego roku zostaną przychylnie przyjęte takie technologie, jak: technika wideokonferencyjna (16%) czy „inteligentne telefony” (20%), choć wzrost zapotrzebowania na nie spodziewany jest dopiero w okresie następnych trzech lat.

Popyt na usługi szerokopasmowe dobrze uwidacznia fakt, że ponad 80% firm (15 mln) uznaje konieczność posiadania w chwili obecnej i w ciągu najbliższych trzech lat szybkiego łącza internetowego. W nowych krajach UE liczba ta wynosi odpowiednio 94%.

Podobnie jak w przypadku większych przedsiębiorstw, technologie zwiększające wydajność pracowników mobilnych są w przypadku 60% europejskich firm coraz bardziej pożądane; pogląd ten podziela aż 70% włoskich firm i 77% duńskich, przy czym jako przykład niezbędnej technologii podawany jest zdalny dostęp do sieci własnej firmy. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zdają sobie także sprawę z tego, że firma pomyślnie funkcjonująca na rynku musi być firmą bezpieczną – ponad trzy czwarte z nich podkreśla znaczenie bezpieczeństwa sieci jako czynnika niezbędnego do osiągnięcia sukcesu.

Badania wykonane przez niezależny instytut badawczy Coleman Parkes ujawniły również, że jedna czwarta europejskich firm z sektora MŚP docenia już w pełni znaczenie telefonii IP oraz wykazały przeciętny poziom świadomości w tym względzie u 37% respondentów. Co ciekawe, w nowych krajach UE znajomość telefonii internetowej jest większa niż w Europie Północnej i Zachodniej. W warunkach rzeczywistego popytu, technologia ta przygotowana jest do znacznej ekspansji, i przewiduje się, że w okresie trzech lat udział firm rozumiejących jej znaczenie wzrośnie z 23% (4,5 mln) do 35% (6,5 mln).

Choć wydaje się, że MŚP doceniły zwiększające ich konkurencyjność korzyści płynące z implementacji nowej technologii – raport zawiera również pewne niepokojące dane statystyczne dotyczące magazynowania danych i usuwania skutków awarii. W większości przedsiębiorstw istnieje świadomość konieczności archiwizacji i przechowywania danych, ale w ponad jednej czwartej z nich (5,3 mln) nie dostrzega się wagi tego problemu, przez co firmy te zdane są tylko na siebie, narażając się na ryzyko powstania nieodwracalnych strat, spowodowanych przełamaniem zabezpieczeń lub awariami systemu.

W przeprowadzonym przez instytut badawczy Coleman Parkes sondażu wzięło udział 1204 małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentami byli zazwyczaj właściciele-kierownicy małych firm zatrudniających od 20 do 249 pracowników. W badaniu uczestniczyły przedsiębiorstwa z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Węgier, Czech, Danii, Finlandii i Szwecji. Sondażem objęto wszystkie sektory małej i średniej przedsiębiorczości, łącznie z usługami biznesowymi, administracją, sprzedażą detaliczną i hurtową, usługami komunalnymi i telekomunikacją oraz wytwarzaniem i finansami. Dane zgromadzono we wrześniu 2005 r.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy