Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

INNOWACYJNOŚĆ 2006
Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze
Raport"Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest wzrost znaczenia innowacyjności i zaawansowanych technologii jako podstawowego czynnika determinującego procesy ekonomiczne.

Stopień innowacyjności firm decyduje o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego. Innowacyjność gospodarek kształtuje także strukturę i warunki współpracy międzynarodowej i między przedsiębiorstwami. Dzięki wdrażaniu innowacji technologicznych, procesowych i organizacyjnych, możliwe jest obniżenie kosztów produkcji, podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie wpływów z eksportu. Konkurencyjność w coraz większym stopniu warunkowana jest przez wykorzystywane technologie. Działalność innowacyjna przyczynia się też do powstawania nowych form konkurowania. Dynamika zmian technologicznych, tempo działalności innowacyjnej oraz skuteczność sposobów wprowadzania innowacji do produkcji zmniejszają znaczenie cenowych form konkurencji. Działania te wymagają jednak stworzenia efektywnego systemu wsparcia ze strony państwa. Wsparcie takie powinno opierać się przede wszystkim na zbudowaniu trwałego i przyjaznego dla prowadzenia procesów innowacyjnych środowiska – otoczenia przedsiębiorstw.
"


Raport przygotowany pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego
autorzy: Rafał Drozdowski, Michał Górzyński, Piotr Klimczak, Patryk Koć, Michał Korczyński, Wojciech Pander, Monika Sarapata, Elżbieta Wojnicka.

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ściągnij raport

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy