Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006


1/2006

- Młodzi pracownicy
- Zagrożenia w przem.           farmaceutycznym
- Zagrożenia w poligrafii i       kserografii
- Zagrożenie hałasem           niskoczęstotliwościowym

2/2006

- Praca na wysokości
- Ocena stanu bhp w firmie
- Promieniowanie laserowe
- Sterowanie oświetleniem
- Problemy zawodowe osób     starszych
- Środki ochrony w sporcie
- Sieć Ekspertów ds. bhp

3/2006

- Kwalifikacje zawodowe
- Ochrona przed hałasem
- Szkodliwość farb
- Praca w odzieży ochronnej
- Bhp w kampaniach              społecznych
- Mikroklimat
- Pola elektromagnetyczne

4/2006

- Tezaurusy w dziedzinie       bhp
- Choroby niedokrwienne       serca a praca
- Bhp kierowców
- Pochłaniacze par i gazów
- Bhp na budowie

5/2006

- Wypadki przy pracy             młodych pracowników
- Zawody trudne i                 niebezpieczne
- Drgania mechaniczne
- Pyły w środowisku
- Zagrożenie hałasem
- Środki ochrony rąk i nóg
- Zagrożenia przy produkcji     polichlorku winylu

6/2006

- Bhp w prawie pracy
- Drgania mechaniczne
- Uciążliwość hałasu               niskoczęstotliwościowego
- Oświetlenie awaryjne

7-8/2006

- Stat. wypadków przy pracy
- Mikroklimat
- Smog w miastach
- Oświetlenie awaryjne
- Zagrożenia w prod. szkła
- Odzież ochronna
- Portal CIOP-PIB - źródło     wiedzy z zakresu bhp
- Ochrona przed upadkiem z   wysokości

9/2006

- Prewencja wypadkowa
- Źródła informacji o BHP
- Pyły w dymie z papierosów
- Poważne awarie przemysłowe
- Czynniki chemiczne w farbach drukowych
- Drgania mechaniczne
- Rażenie prądem stałym

10/2006

- Hałas infradżwiękowy
- Poważne awarie przemysłowe
- Zagrożenia pyłowe
- Obciążenie termiczne
- Przestrzeganie prawa pracy - Zagrożenia elektromagnetyczne
- Filtracja cząstek aerozoli

11/2006

- Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 r.
- Praca na wysokości
- Prawna ochrona pracy
- Składki i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS
- Stres w pracy

12/2006

- Analiza kosztów - korzyści wdrażania systemów zarządzania BHP
- Ograniczanie zapylenia
- Pola elektromagnetyczne
- Środki ochrony skóry

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP