Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informator | Kryteria certyfikacji kompetencji osób | Opłaty | Umowa | Nadzór | Odwołania | Przerwanie | Wykazy certyfikatów | Odnowienie

Zasady certyfikacji kompetencji osób
Warszawa, wrzesień 2013 r.

 • Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu kompetencji powinny:
  • uzyskać w OCOiSZ informacje o kryteriach i procedurach certyfikacji, wymaganych dokumentach, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron,
  • złożyć w OCOiSZ wypełniony wniosek (*.doc, *.pdf) i wykaz dokumentów (*.doc, *.pdf) wraz z dokumentami określonymi w kryteriach certyfikacji kompetencji personelu (uwaga: treść, układ i symbole graficzne formularza wniosku nie mogą być zmieniane lub modyfikowane),
  • wnieść opłatę wstępną w wysokości określonej w cenniku opłat.
 • W przypadku pozytywnej decyzji OCOiSZ ubiegający się o certyfikat kompetencji zawiera umowę z CIOP-PIB określajacą wymagania dotyczące stosowania certyfikatu oraz sparwowania przez OCOiSZ nadzoru nad jego używaniem.
 • Od decyzji o nie przyznaniu certyfikatu wnioskujący ma prawo odwołania się.
 • Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na każdym etapie.
 • Wykaz posiadaczy certyfikatów kompetencji  jest publikowany na stronach internetowych CIOP-PIB.
 • Ważność certyfikatu kompetencji może zostać odnowiona.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP