Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Prace spawalnicze | Sprzęt spawalniczy | Wulkanizacja i bieżnikowanie | Sprzęt do serwisu kól | Prace blacharskie | Sprzęt hydrauliczny | Prace lakiernicze | Narzędzia ręczne | Diagnostyka samochodowa | Sprzęt pomiarowy | Elektrotechnika samochodowa | Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym i pneumatycznym | Magazynowanie materiałów | Sprzęt do prac na wysokości | Sprzęt do transportu wewnętrznego | Mycie pojazdów

Mycie pojazdów


Zakres prac pracownika myjni, zależy od tego czy jest on zatrudniony w myjni ręcznej czy automatycznej.
W myjni ręcznej zadania pracownika obejmują:
 • Odkurzanie wnętrza samochodu
 • Pranie tapicerki
 • Mycie i konserwację elementów gumowych i plastikowych samochodu
 • Mycie szyb wewnątrz samochodu
 • Mycie samochodu z zewnątrz (karoseria, szyby, koła, nadkola, itp.)
 • Wycieranie do sucha
 • Pastowanie
 • Polerowanie
 • Mycie silnika

Ręczne mycie pojazdów jest czynnością uciążliwą, narażającą pracowników na przemoczenie. Dla usprawnienia tej pracy wprowadza się znacznie wydajniejsze myjnie mechaniczne, w których pracownicy nie są tak narażeni na przemoczenie.

Do zadań operatora maszyn myjących w myjni automatycznej należy przyjęcie klienta, poinformowanie go o konieczności zdjęcia z samochodu wystających elementów (np. anteny), które mogłyby zostać uszkodzone w czasie pracy szczotek. Następnie pracownik spłukuje ręcznie karoserię wodą pod ciśnieniem oraz przemywa szczotką koła i trudno dostępne miejsca. Kolejną czynnością jest pokierowanie samochodu na właściwe miejsce - do szczotek myjni. W niektórych myjniach wszystkie ww. prace są zautomatyzowane.

Do obowiązków pracownika należy też bieżące uzupełnienie płynów w maszynie myjącej oraz dbałość o czystość w myjni. Po zakończeniu pracy pracownik spłukuje wodą podłogę myjni, a w razie konieczności myje również ściany, okna i maszynę myjącą.

Wyposażenie do prowadzenia prac

Do odkurzenia wnętrza samochodu stosowane są odkurzacze, a do prania tapicerki, czyszczenia plam, zacieków i mycia podsufitki specjalna maszyna piorąca oraz odpowiednie preparaty. Do mycia i konserwacji elementów gumowych i plastikowych wewnątrz pojazdu używane są specjalne kosmetyki samochodowe. Do ręcznego mycia samochodu z zewnątrz stosowane są myjki ciśnieniowe zimno- i gorącowodne. Używa się szczotek (zwykłych, obrotowych lub z doprowadzeniem wody) i szamponu samochodowego. Po wymyciu samochód jest suszony, pastowany i polerowany, z wykorzystaniem preparatów woskowych i szmat. Silnik przed myciem musi być schłodzony, a jego elementy elektroniczne dokładnie osłonięte. Dopiero później zmywacz spryskuje silnik preparatem do odtłuszczenia, a następnie spłukuje i suszy powietrzem pod ciśnieniem.

Stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni (używane poza okresem mrozów) mają utwardzone (betonowe) podłoże z kanałami do odprowadzania ścieków. W celu umożliwienia mycia podwozi stosuje się półkanały boczne lub estakady (spotykane też i na stanowiskach w pomieszczeniach zamkniętych).
Do mycia autobusów i dużych samochodów ciężarowych o całkowicie obudowanej skrzyni ładunkowej stosuje się wysokie pomosty, stałe lub przejezdne.

Typowe zagrożenia związane z myciem pojazdów

 • zagrożenia potłuczeniem, zgnieceniem przez poruszające się pojazdy
 • urazy rąk i ciała na skutek kontaktu z obracającymi się szczotkami w myjni automatycznej
 • urazy spowodowane wytryskującą pod ciśnieniem wodą
 • upadki w wyniku potknięcia o przedmioty pozostawione na powierzchni
 • upadki z wysokości podczas mycia wysokich pojazdów z pomostów
 • oparzenia, podczas stosowania goracej wody
 • stały kontakt z wodą, przemoczenie i związane z tym konsekwencje zdrowotne
 • dolegliwości skórne wskutek kontaktu z substancjami stosowanymi podczas wykonywanych prac

Zalecenia bezpieczeństwa podczas mycia pojazdów

 • mycie pojazdów powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach o wodoodpornych podłogach, ścianach i sufitach, lub wydzielonych, przystosowanych do tego stanowiskach zewnętrznych. Nie należy myć pojazdów na stanowiskach o nieutwardzonej nawierzchni
 • kształt podłogi powinien umożliwiać spływanie wody do kratek ściekowych. Ścieki muszą mieć odprowadzenie do osadnika błota i tłuszczu, a nie bezpośrednio do kanalizacji.
 • instalacja elektryczna w myjni powinna być w wykonaniu wodoszczelnym.
 • pomosty stosowane do mycia wysokich pojazdów powinny być zabezpieczone barierami o wysokości 110 cm, zaopatrzonymi w poręcze, a u dołu w krawężniki o szerokości 15 cm
 • schodki wiodące na pomost powinny być zabezpieczone prawidłowymi poręczami.
 • nawierzchnia pomostów powinna być w wykonaniu antypoślizgowym
 • pracownicy zatrudnieni przy ręcznym myciu powinni używać odzieży ochronnej składającej się z nieprzemakalnego płaszcza lub kurtki z kapturem, gumowych butów z cholewami oraz gumowych rękawic. Rękawy płaszczy i kurtek powinny mieć zapinane mankiety. Przy myciu samochodów osobowych jako odzież ochronna mogą służyć gumowe fartuchy, buty i rękawice.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP