Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | O innowacjach dla bezpieczeństwa | Definicje innowacji | Spotkanie budowlane CIOP | Konferencja - Kocierz | Wizyta techniczna Polbruk | Wizyta techniczna - Banie Maz. | Wizyta techniczna - Termy Warmińskie | Konferencja - Sopot | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Wałbrzych | Pokaz w Poznaniu | Dzien BHP - Elbląg | Działania OSPS BHP Olsztyn | Działania Lyreco Polska SA | Działania Grupy Ożarów S.A. | Działania Philips Lighting Poland SA | Działania KHW SA | Działania Partnerstwa - Ostrołęka | Innowacje w mediach | Partnerzy kampanii | Materiały dla mediów | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

Działania Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice w ramach kampanii społecznej

W ramach kampanii społecznej w Philips Lighting Poland S.A. w Pabianicach jest realizowana  kolejna edycja Warsztatów Bezpieczeństwa. Ideą warsztatów było zwiększenie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa na stanowisku pracy.Pracownicy uczyli się identyfikowania zachowań niebezpiecznych na stanowiskach pracy. Warsztaty były dedykowane wszystkim pracownikom naszej fabryki i odbywały się w godzinach pracy.

Głównym celem warsztatów filmowych „Tworzymy bezpieczne nawyki na stanowisku pracy” było:
• Uświadomienie pracownikom co to są zachowania niebezpieczne
• Uświadomienie konsekwencji z zachowań niebezpiecznych
• Zapoznanie w praktyce z definicją Sytuacji Potencjalnie Wypadkowej
• Pokaz filmu o zagrożeniach
• Zachęcenie do przyłączenia się do programu BBS bezpieczeństwo oparte na zachowaniach
• Rozpoznanie zachowań niebezpiecznych na wydziałach przez pracowników z naszej fabryki
• Pogłębianie wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa w pracy
• Popularyzacja aspektów BHP – zwrócenie uwagi na konieczność powtarzalnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników Philips Lighting Poland
• Budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE:
• Zespół Zero Wypadków
• Zakładowa Służba BHP
• Pracownicy nadzoru (kierownicy, liderzy, mistrzowie)
• Kierownictwo zakładu

ORGANIZACJA WARSZTATÓW:

Realizacja warsztatów odbywała się w 11 obszarach:
• w 5 obszarach produkcyjnych,
• w obszarze utrzymania ruchu,
• w obszarze dystrybucji,
• w obszarze pakowania
• w obszarze pracowników jakości
• w obszarze pracowników administracyjno-biurowych.

1. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy Philips oraz pracownicy firm tymczasowych
2. Obserwacje były wykonywane parami
3. Czas pracy z każdą grupą wynosił 1,5 godziny

I ETAP  WARSZTATÓW FILMOWYCH
W czasie pierwszego etapu pracownicy zapoznawali się z definicją Sytuacji Potencjalnie Wypadkowej (Near Miss). Aby przypomnieć pracownikom jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach pracy pokazywaliśmy filmy o zagrożeniach z poprzedniej edycji warsztatów bezpieczeństwa (Warsztaty filmowe 2012 identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy).  Przed wykonaniem obserwacji omawiana była również karta obserwacji jak również zasady wykonywania obserwacji. Podstawowe zasady obserwacji to: przedstawienie celu swojej obecności na stanowisku pracy, poinformowanie obserwowanego pracownika ze obserwacja jest anonimowa, udzielenie obserwowanemu pracownikowi informacji zwrotnej zarówno o zachowaniach niebezpiecznych jak i bezpiecznych.
Czas trwania: 30 minut

II ETAP WARSZTATÓW FILMOWYCH
Po etapie I wprowadzającym następowała realizacja obserwacji. Wśród pracowników biorących udział w warsztatach znajdowali się regularni obserwatorzy. Te osoby miały za zadanie koordynować i wspierać radą kolegów, którzy wykonywali obserwację po raz pierwszy.  Pracownicy wychodzili na halę produkcyjną (lub magazyn) i wcielali się w rolę obserwatora. Obserwacje prowadzone były na podstawie tych samych kart jakie mają do dyspozycji regularni obserwatorzy programu BBS (program wdrożony w organizacji zasad przeprowadza obserwację u kolegów z wydziału.
Czas trwania: 30 minut

III ETAP WARSZTATÓW FILMOWYCH
Ostatnie etap warsztatów polegał na podsumowaniu obserwacji. Każda para prezentowała zauważone zachowania niebezpieczne. Zachowanie te spisywane były przez osobę prowadzącą warsztaty. Zadaniem pracowników było również dostrzeganie innych niż zachowania niebezpieczne Sytuacji Potencjalnie Wypadkowych. Czujne oczy naszych obserwatorów zauważyły takie SPW jak np. przewody stwarzające ryzyko potknięcia się czy ostre krawędzie. Jeżeli ktoś podczas warsztatów poczuł w sobie powołanie do bycia obserwatorem mógł zapisać się na szkolenie. Wnioski z warsztatów przekazywane były do nadzoru danego obszaru.
Czas trwania: 30 minut

Informacje:
- Elżbieta Kutyba, elzbieta.kutyba@philips.com

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP