Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | O innowacjach dla bezpieczeństwa | Definicje innowacji | Spotkanie budowlane CIOP | Konferencja - Kocierz | Wizyta techniczna Polbruk | Wizyta techniczna - Banie Maz. | Wizyta techniczna - Termy Warmińskie | Konferencja - Sopot | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Wałbrzych | Pokaz w Poznaniu | Dzien BHP - Elbląg | Działania OSPS BHP Olsztyn | Działania Lyreco Polska SA | Działania Grupy Ożarów S.A. | Działania Philips Lighting Poland SA | Działania KHW SA | Działania Partnerstwa - Ostrołęka | Innowacje w mediach | Partnerzy kampanii | Materiały dla mediów | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

II Regionalne Seminarium pt. "Innowacyjne metody szkoleń w dziedzinie bhp"

27 września 2013 r., Zwartowo

Organizatorzy - OSPSBHP oddziały Gdańsk i Słupsk, przy współpracy Słupskiego Ośrodka Szkolenia i usług BHP-P.POŻ – PERFEX S.C.

Patronat medialny - Atest, Promotor BHP, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy.

W seminarium wzięło udział 75 osób z województwa pomorskiego – pracowników służby bhp, wykładowców bhp, przedstawicieli pracodawców i samych pracodawców. W seminarium uczestniczył Pan Marek Nościusz (Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP), Pani Agnieszka Szczygielska (CIOP-PIB), prezesi oddziałów Gdańsk i Słupsk – Zofia Formella i Jarosław Lenkiewicz wraz z członkami zarządów oraz przedstawiciele z oddziałów Bydgoszcz i Malbork.

Część wykładową rozpoczął Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP, który omówił wyniki badań przeprowadzone wśród pracodawców m.in. na tematy postrzegania pracowników służby bhp, ich kwalifikacji oraz jakości szkoleń bhp. Następnie głos zabrała Agnieszka Szczygielska z CIOP-PIB, która przybliżyła cele ogólne i szczegółowe kampanii społecznej oraz przedstawiła organizacje, które czynnie włączyły się w kampanię, przedstawiając również harmonogram działań kampanii do końca br.

Kolejne wystąpienie miał przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Inspektor PIP Piotr Gronczewski, który m.in. wskazał najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu karty szkolenia wstępnego. Omówił niedostosowanie programów szkoleń do realiów i specyfiki zakładów oraz wytknął najczęściej popełniane błędy w dokumentacji powypadkowej i oceny ryzyka zawodowego. Przy takiej okazji uczestnicy seminarium zadali kilka pytań, na które uzyskali odpowiedzi.

Część stricte merytoryczną szkolenia rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku znany pedagog - wykładowca metodyki i dydaktyki na kursach pedagogicznych w regionie pomorskim – mgr Aldona Pląska, przedstawiając nowoczesne metody szkoleń oraz innowacyjne działania dydaktyczne w procesach kształcenia, uczenia się dorosłych, wskazując uczestnikom różne nowoczesne, skuteczne metody przyswajania wiedzy podczas szkoleń i instruktaży bhp. Podkreślając przy tym ważną rolę wykładowców i instruktorów bhp w doborze metod do różnych grup zawodowych.

„Dobre praktyki” wykładowcy i instruktora bhp w prowadzeniu szkoleń przedstawił członek OSPSBHP oddziału słupskiego – Specjalista BHP-P.POŻ, Ratownik medyczny, Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku kpt Lech Boryła, który podzielił się swoimi doświadczeniami, omawiając zagadnienia związane z postawą wykładowcy, budowaniem jego autorytetu, odpowiednim doborem technik wywierania wpływu na grupę szkoleniową, w celu skupienia uwagi. Opowiadał jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, z którymi się spotyka podczas szkoleń bhp. Uczestnicy dowiedzieli się o praktycznych technikach wypracowanych i wypróbowanych przez mówcę.

Na zakończenie części wykładowej głos zabrała Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego przy oddziale Gdańsk OSPSBHP – mgr Lidia Matusik. Przedstawione zostały nowoczesne środki dydaktyczne używane przez wykładowców m.in. nowoczesne tablice multimedialne oraz przedstawiono zadania i istotę tworzenia prezentacji multimedialnych, ich rolę poprzez uzupełnienie treści przekazywanych werbalnie przez wykładowcę. Wykazano, że dobrze przygotowana prezentacja jest ulepszeniem „jakości odbioru” dla szkolonych, a ułatwieniem „jakości przekazu” dla wykładowcy. Omówione zostały ważne elementy prezentacji, które muszą się w niej znaleźć. Wspomniano również o błędach popełnianych przy tworzeniu prezentacji.

Dokumentacja fotograficzna seminarium:

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP