Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | O innowacjach dla bezpieczeństwa | Definicje innowacji | Spotkanie budowlane CIOP | Konferencja - Kocierz | Wizyta techniczna Polbruk | Wizyta techniczna - Banie Maz. | Wizyta techniczna - Termy Warmińskie | Konferencja - Sopot | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Wałbrzych | Pokaz w Poznaniu | Dzien BHP - Elbląg | Działania OSPS BHP Olsztyn | Działania Lyreco Polska SA | Działania Grupy Ożarów S.A. | Działania Philips Lighting Poland SA | Działania KHW SA | Działania Partnerstwa - Ostrołęka | Innowacje w mediach | Partnerzy kampanii | Materiały dla mediów | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"


Wizyta techniczna na budowie TERM WARMIŃSKICH w Lidzbarku Warmińskim

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Olsztynie kontynuując wizyty techniczne w zakładach, realizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej p.n. „PRZEZ INNOWACJĘ DO BEZPIECZŃSTWA”, w dniu 12 lipca wzięli udział w kolejnej wizycie technicznej tym razem na BUDOWIE TERM WARMIŃSKICH w Lidzbarku Warmińskim.  Spotkanie umożliwił Główny Wykonawca Inwestycji firma KORNAS DEVELOPMENT  z siedzibą w Kołobrzegu.

Program wizyty technicznej rozpoczął się od przedstawienia założeń informacyjnej kampanii społecznej pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, którą w imieniu CIOP-PIB - koordynatora tej kampanii,  zaprezentowała Elżbieta Bożejewicz - prezes olsztyńskiego oddziału. Rafał Poniatowski kierownik budowy Term Warmińskich oraz Anna Brzozowska – pracownik służby bhp na budowie, charakteryzując firmę Kornas Development, zwrócili szczególna uwagę dbałości kierownictwa firmy o bezpieczne warunki pracy pracowników zatrudnionych na budowie. Na budowach firmy zatrudnia się pracowników służby bhp, którzy jednocześnie pomagają kierownikowi budowy w procesie koordynacji bhp pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami.

Każdy z pracowników podwykonawców przed przystąpieniem do pracy na budowie, odbywa szkolenie wprowadzające. Szkolenie prowadzone jest przez kierownika budowy generalnego wykonawcy, który zapoznaje pracowników podwykonawców      z planem bioz oraz procedurami obowiązującymi w firmie Kornas Development, w tym  obowiązującymi na budowie. Na budowie prowadzi się cotygodniowe audyty bhp, w których udział bierze kierownictwo budowy i pracownik służby bhp.

Włodzimierz Wiśniewski inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie na podstawie badanych wypadków przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, zapoznał uczestników wizyty z ich wynikami. Podając przykłady badanych wypadków stwierdził, że  przyczyną w większość zdarzeń wypadkowych jest czynnik ludzki. Sławomir Kasprzak – inspektor Urzędu Dozoru technicznego oddział w Olsztynie zwrócił uwagę na stosowane urządzenia podlegające dozorowi UDT. Stwierdził, że wiele firm na budowach wykorzystuje urządzenia służące do transportu pracowników, wykorzystuje również do transportu materiałów. Przykładem może być często stosowany na budowie wysięgnik teleskopowy z zamontowanym koszem, przeznaczony do transportu osób łącznie z narzędziami pracy. Niejednokrotnie użytkownicy takiego urządzenia wykorzystują je do transportu materiałów budowlanych. Zwrócił również uwagę na dokładne zapoznanie się w dokumentacją techniczną danego urządzenia. Uczestnicy wizyty technicznej mieli również okazję zobaczenia budowy Term Warmińskich. Mimo deszczowej pogody, można było zobaczyć systemowe zabezpieczenia stanowisk pracy, na których prowadzone są prace na wysokości. Była to wymiana „dobrych praktyk bhp” a także „lekcja bhp na żywo”.

tekst: Elżbieta Bożejewicz

 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP