Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | O innowacjach dla bezpieczeństwa | Definicje innowacji | Spotkanie budowlane CIOP | Konferencja - Kocierz | Wizyta techniczna Polbruk | Wizyta techniczna - Banie Maz. | Wizyta techniczna - Termy Warmińskie | Konferencja - Sopot | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Wałbrzych | Pokaz w Poznaniu | Dzien BHP - Elbląg | Działania OSPS BHP Olsztyn | Działania Lyreco Polska SA | Działania Grupy Ożarów S.A. | Działania Philips Lighting Poland SA | Działania KHW SA | Działania Partnerstwa - Ostrołęka | Innowacje w mediach | Partnerzy kampanii | Materiały dla mediów | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Realizacja celów kampanii:
  • "Upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy i jakości życia"
  • "Zachęcanie przedstawicieli przedsiębiorstw do współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii"
  • "Upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy"

Upowszechanianie wśród przedstawicieli predsiębiorstw budowlanych wyników projektów realizowanych w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

- "Opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie"

- "Zasady doboru środków prewencji metodą analiz stanowisk pracy w celu ograniczania zagrożeń urazowych w małych polskich przedsiębiorstwach budowlanych"

- "Opracowanie metody kompleksowej oceny ryzyka zawodowego w zakresie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych"

- "Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej w celu wspomagania wypełniania obowiązków pracodawców wynikających z dyrektowy 89/656/EWG"  

- "Koszty i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej zwiążanej z pracą"

podczas spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które odbyło się w CIOP-PIB w dniu 28 lutego 2013 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP