Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | O innowacjach dla bezpieczeństwa | Definicje innowacji | Spotkanie budowlane CIOP | Konferencja - Kocierz | Wizyta techniczna Polbruk | Wizyta techniczna - Banie Maz. | Wizyta techniczna - Termy Warmińskie | Konferencja - Sopot | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Wałbrzych | Pokaz w Poznaniu | Dzien BHP - Elbląg | Działania OSPS BHP Olsztyn | Działania Lyreco Polska SA | Działania Grupy Ożarów S.A. | Działania Philips Lighting Poland SA | Działania KHW SA | Działania Partnerstwa - Ostrołęka | Innowacje w mediach | Partnerzy kampanii | Materiały dla mediów | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

O innowacjach dla bezpieczeństwa

Wprowadzanie nowych, istotnie ulepszonych produktów, procesów i metod jest kluczem do wzrostu wydajności i poprawy bezpieczeństwa pracy. Innowacyjność jest niezbędna, by prosperować w dzisiejszej bardzo konkurencyjnej gospodarce światowej. Z tego względu innowacje znalazły się w centrum uwagi strategii Europa 2020, przyjętej przez państwa członkowskie podczas szczytu Rady Europejskiej w czerwcu 2010 r.  [1]

Innowacyjność – niezmiennie istotny element polityki UE – przez długi czas była rozumiana i opisywana przede wszystkim w kategoriach korzyści ekonomicznych, a więc miała służyć przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności. Obecnie nie chodzi już tylko o innowacje w rozumieniu tworzenia towarów czy usług, które zapewniałyby firmom zwrot z inwestycji, ale także o takie działania o charakterze innowacyjnym, które zwiększałyby dobrobyt społeczny [2]. W takie rozumienie innowacji wpisują się działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i jakości życia pracowników.

Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niestety znacznie niższy od średniej UE – w opublikowanym ostatnio  raporcie  Komisji Europejskiej Polska zaliczona została do grupy  „innowatorów o skromnych wynikach”. Komisja podkreśla, że siłami napędowymi wzrostu innowacji w UE są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz komercjalizacja innowacji w połączeniu z doskonałymi systemami badań.

Wymogiem współczesności jest nastawienie na ciągłą zmianę i poszukiwanie ulepszeń. Chodzi o to, żeby coraz więcej polskich firm zrozumiało, że innowacyjność to konieczność, a nie jedynie możliwość. Konieczne jest także podkreślanie związku innowacji z bezpieczeństwem pracy i życiem człowieka. Jak bowiem wynika z danych GUS, w latach 2006-2009 tylko dla ok. 30% przedsiębiorstw celem działań innowacyjnych była właśnie poprawa bezpieczeństwa pracy. [3].

Rozumiejąc znaczenie innowacji dla poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza kolejną już kampanię społeczną – tym razem pod hasłem „Przez innowacje do bezpieczeństwa”. Przesłaniem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi na rolę innowacji w budowaniu bezpiecznych miejsc pracy.

W tym ujęciu bezpieczeństwo ma podwójne znaczenie – z jednej strony oznacza bezpieczną pracę bez wypadków, a z drugiej bezpieczną pozycję na rynku przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje, pozycję, której nie zagrażają konkurenci. A więc przedsiębiorstwa stawiające na innowacyjne metody poprawy bezpieczeństwa pracy wygrywają podwójnie.

Należy także zwrócić uwagę na rolę bezpieczeństwa pracy w budowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Doświadczenia firm pokazują, że rozwinięcie przyjaznego systemu relacji społecznych w przedsiębiorstwie uruchamia proces tworzenia innowacji, angażujący wszystkich pracowników. Pod przyjaznymi relacjami społecznymi czy przyjaznym środowiskiem pracy kryją się: komfort pracy, dostrzeganie ludzkich potrzeb oraz zainteresowań pracowników, dawanie prawa do samodzielności i błędów, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa (w szerokim tego słowa znaczeniu), docenianie w przypadku sukcesu, a także prawidłowa, dwustronna komunikacja.

Dodatkowo przeczytaj - Klimat dla kreatywności w miejscu pracy


Żródła:
[1] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
[2] Innowacyjność 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
[3] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP