Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2011 | 2/2011 | 3/2011 | 4/2011 | 5/2011 | 6/2011 | 7-8/2011 | 9/2011 | 10/2011 | 11/2011 | 12/2011


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (473) LUTY 2011


Ochronna odzież antyelektrostatyczna – wymagania
Agnieszka Kurczewska

W artykule opisano wymagania normatywne odnoszące się do antyelektrostatycznej odzieży ochronnej oraz przepisy aktów prawnych jej dotyczących. Wyjaśniono kwestię przestrzeni zagrożonych wybuchem, atmosfery wybuchowej, podano wymagania konstrukcyjne wobec odzieży antyelektrostatycznej. Udzielono też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie do wymagań wobec odzieży antyelektrostatycznej przy ocenie typu WE.

Rozporządzenie CLP – zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów
Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

W artykule przedstawiono założenia rozporządzenia CLP, różnice między nowym systemem a dotychczas obowiązującymi przepisami opartymi na dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Omówiono także terminy wchodzenia w życie postanowień rozporządzenia CLP oraz działania, które należy podjąć w przypadku, gdy dotychczasowe oznakowanie i opakowanie substancji bądź mieszanin jest niezgodne z jego wymogami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników ponad granicami państw
Wojciech Dyląg

Organizacja bezpiecznej i higienicznej pracy zgodnie z prawem obowiązującym w innym kraju oraz wytycznymi międzynarodowymi to trudne zadanie. Przepisy różnych państw różnią się między sobą, czasami zasadniczo. Nawet w obrębie Unii Europejskiej, która w znacznym stopniu zdołała zunifikować najbardziej zasadnicze kwestie w postaci norm obowiązujących na jej terenie często występują z tym problemy. Stosowanie wybranego systemu prawa pracy napotyka na różne utrudnienia.
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wszystkich przepisów, które definiują zasady bhp w zagranicznych placówkach firmowych, tzw. filiach.

Słownictwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w bazach Międzynarodowej Organizacji Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Międzynarodowa Organizacja Pracy utrzymuje obszerne zasoby informacyjne, adresowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Zarządzanie zasobami wiedzy wspomagają dziedzinowe słowniki, glosariusze, tezaurusy oraz taksonomia, opracowane przez MOP. Te specjalistyczne źródła informacji terminologicznej wykorzystywane są do indeksowania dokumentów w portalu internetowym oraz bazach danych – przez specjalistów informacji naukowej, oraz do wyszukiwania informacji – przez użytkowników.

Nowości w portalu www.ciop.pl
Małgorzata Suchecka

W artykule przedstawiono portal wiedzy o bhp prowadzony przez CIOP-PIB, który od wielu lat pełni rolę głównego medium masowego upowszechniania wiedzy w zakresie bhp w Polsce. Użytkownicy portalu mogą uzyskać na stronach internetowych Instytutu wsparcie w zakresie aplikacji bezpośrednio wspomagających prowadzenie działań w zakresie bhp, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dobór środków ochrony indywidualnej, czy sporządzanie dokumentacji powypadkowej albo metodyka prowadzenia szkoleń. Portal jest stale udoskonalany i rozbudowywany, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technologicznym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Luty 2011