Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ? | Jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób ? | Jak identyfikuje się zagrożenia ? | Jak oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami ? | Jak ustalić, czy ryzyko jest dopuszczalne ? | Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego ?


Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego ?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być udokumentowana. Celowe jest powiązanie dokumentacji odnoszącej się do oceny ryzyka z innymi dokumentami, do sporządzania których przedsiębiorstwo jest zobowiązane wymaganiami przepisów. Istotnym ułatwieniem, zarówno podczas przeprowadzania oceny, jak i na etapie jej dokumentowania, może być wykorzystanie techniki komputerowej, w szczególności wyspecjalizowanych programów eksperckich.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna umożliwiać wykazanie:
 • że ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy została przeprowadzona,
 • w jaki sposób ocena została przeprowadzona,
 • jakie wymagania, normy lub zalecenia stosowano przy ocenie,
 • że uwzględniono wymagania dla szczególnie narażonych grup pracowników,
 • jakie są zalecenia odnośnie środków, jakie należy podjąć w celu dalszego ograniczenia ryzyka,
 • jakie są ustalenia odnośnie przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z wymaganiami prawa dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
 1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
  • wykonywanych zadań,
  • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
  • czynników środowiska pracy,
  • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • osób pracujących na tym stanowisku
 2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Tu mogą znaleźć Państwo wzór prostego formularza  , który można zastosować do dokumentowania wyników oceny ryzyka zawodowego.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP