Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Komu powierzyć przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ? | Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ? | Jak zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego ? | Jak określać zakres oceny ryzyka zawodowego ?


Informacje podstawowe

Organizacja działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie ma decydujący wpływ na skuteczność oceny ryzyka zawodowego, która wyraża się przede wszystkim zwiększoną świadomością występujących zagrożeń oraz potrzeby stosowania przewidzianych środków ochrony i w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady organizowania ryzyka zawodowego i zarządzania tym ryzykiem wynikają z wymagań prawa. Wymagania te zwracają uwagę na konieczność informowania pracowników o wynikach oceny i konsultowania z pracownikami i/lub ich przedstawicielami odnoszących się do niej działań.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93