Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Komu powierzyć przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ? | Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ? | Jak zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego ? | Jak określać zakres oceny ryzyka zawodowego ?


Jak określać zakres oceny ryzyka zawodowego ?

W zależności od celu ocena ryzyka zawodowego może obejmować:
 • wszystkie stanowiska pracy (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne),
 • stanowiska pracy, na których występują określone zagrożenia,
 • wyłącznie czynniki organizacyjne,
 • wyłącznie czynniki psychospołecznego środowiska pracy,
 • stanowiska pracy, na których są stosowane określone maszyny lub materiały,
 • stanowiska pracy, na których są wykonywane określone prace,
 • stanowiska pracy, na których są zatrudnieni pracownicy szczególnie wrażliwi na oddziaływanie występujących zagrożeń, itp. 

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy i wszystkie zagrożenia wówczas, gdy jest ona wykonywana po raz pierwszy lub dokonywany jest jej okresowy przegląd w całym przedsiębiorstwie. Przygotowując się do takiej oceny należy:
 • przeanalizować strukturę organizacyjną w celu określenia, jakie stacjonarne i niestacjonarne stanowiska pracy występują w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; należy przy tym uwzględnić zarówno stanowiska, na których wykonywane są zadania związane z normalnym przebiegiem procesu technologicznego, jak również stanowiska, na których wykonywane są zadania pomocnicze, takie jak np. konserwacja czy też sprzątanie;
 • ustalić, kto pracuje na tych stanowiskach, zwracając szczególną uwagę na te osoby, które mogą być szczególnie wrażliwe na oddziaływanie zagrożeń występujących w środowisku pracy, takie jak np. kobiety w ciąży, młodociani, osoby starsze lub niepełnosprawni;
 • dążąc do usprawnienia przebiegu oceny ryzyka zawodowego i skrócenia czasu jej przeprowadzania, można wydzielić stanowiska analogiczne, na których wykonywane są w tych samych warunkach te same czynności i na których występują te same zagrożenia. Identyfikacja zagrożeń nie musi być wówczas przeprowadzana dla każdego z tych stanowisk z osobna; wystarczy jej przeprowadzenie dla jednego z tych stanowisk; pamiętać jednak należy, że dla różnych osób pracujących na tych stanowiskach (np. dla mężczyzn, kobiet, młodocianych) ryzyko może być różne.

W przypadku przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego może ona obejmować tylko część stanowisk pracy lub określone zagrożenia; sytuacja taka może mieć na przykład miejsce w przypadku:
 • wystąpienia wypadku przy pracy – przegląd oceny dotyczy wówczas tych stanowisk, na których występują zagrożenia będące przyczyną wypadku,
 • zmiany stężeń lub natężeń czynników szkodliwych na stanowisku pracy – przegląd oceny dotyczy tych zagrożeń, dla których dostępne są nowe wyniki pomiarów,
 • zmiany wyposażenia stanowiska pracy,
 • zmiany osoby pracującej na stanowisku pracy, zwłaszcza, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób szczególnie wrażliwych na oddziaływanie zagrożeń, takich jak kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne, itp.
 • zmiany przepisów prawa – przegląd oceny dotyczy tych stanowisk, w odniesieniu do których wymagania prawa uległy zmianie,
 • pozyskania informacji o możliwości zastosowania w procesie technologicznym nowych materiałów,
 • wniosku pracowników dotyczącego potrzeby przeglądu oceny na określonych stanowiskach, np. ze względu na powtarzające się w pracy złe samopoczucie, itp.

Po podjęciu decyzji o zakresie oceny ryzyka zawodowego należy wyznaczyć osoby kompetentne do jej wykonania i poinformować kierowników oraz pracowników, których dotyczy ocena, że zostanie ona przeprowadzona. Terminy wizyt na stanowiskach pracy, odbywanych w celu przeglądu dokumentów, obserwacji ocenianych stanowisk pracy oraz wywiadów, muszą być uzgodnione z kierownikami określonych obszarów. 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP