Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Komu powierzyć przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ? | Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ? | Jak zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego ? | Jak określać zakres oceny ryzyka zawodowego ?


Jak zapewnić udział pracowników
w ocenie ryzyka zawodowego ?

Zgodnie z wymaganiami  prawa należy konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie  działania związane z oceną ryzyka zawodowego, w tym wyniki oceny oraz  wynikające z  niej plany działań  zapobiegawczych i korygujących.

Konsultacje te można realizować przez bezpośrednie zaangażowanie pracowników lub ich przedstawicieli w cały proces oceny ryzyka zawodowego. Innym rozwiązaniem jest organizowanie zebrań w celu przedyskutowania z pracownikami wyników oceny ryzyka zawodowego, a w szczególności przedstawienie zidentyfikowanych zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego w warunkach stosowania przewidzianych na stanowisku pracy środków ochrony i bez stosowania tych środków, a także przedyskutowanie różnych możliwości ograniczania ryzyka zawodowego. W ten sposób osiągnąć można zarówno lepsze zrozumienie zagrożeń i ich potencjalnych skutków, jak i większą świadomość potrzeby stosowania środków ochrony przed zagrożeniami i ich akceptację.

Zawsze celowe jest zapewnienie, aby każdy pracownik – w mniejszym lub większym stopniu – uczestniczył w ocenie ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.

Pracownicy mogą udzielać informacji o występujących na stanowisku zagrożeniach i o tym, jak te zagrożenia postrzegają; mogą oni na przykład zwrócić uwagę na zbyt szybkie tempo pracy i związany z nim stres, a także na konieczność przyjmowania podczas pracy pozycji powodującej bóle i zmęczenie, co dla osób oceniających jest często trudne do ustalenia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP