Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Organizowanie oceny ryzyka zawodowego | Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego | Następstwa oceny ryzyka zawodowego | Dobre praktyki | Doskonalenie oceny (listy kontrolne)

Codziennie w Polsce wypadkom przy pracy ulega ponad 280 osób, przy czym co najmniej jeden z tych wypadków powoduje śmierć osoby poszkodowanej. Codziennie również u prawie 10 osób stwierdza się chorobę zawodową, która powstała w związku z wykonywaniem pracy w niewłaściwych warunkach. Zapobieganie tym zdarzeniom przez poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących jest podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego. Ocenę taką, zgodnie z wymaganiami prawa, powinno się przeprowadzać w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość i rodzaj działalności. Co zrobić, aby ocena ryzyka zawodowego właściwie spełniała swoją rolę i prowadziła do rzeczywistej poprawy warunków pracy? Informacje zamieszczone w tym serwisie pomogą Państwu znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zapraszamy!

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna aplikacja internetowa, wspomagająca prowadzenie oceny ryzyka zawodowego
ON-LINE !

UWAGA ! System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS jest narzędziem BEZPŁATNYM. Zapraszamy do zakładania indywidualnych kont i swobodnego korzystania z systemu.

zobacz