Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Jak planować działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego ? | Jak informować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego ? | Jak monitorować skuteczność stosowanych środków ochronnych ? | Kiedy przeprowadzać przegląd i weryfikację oceny ryzyka zawodowego ?


Informacje podstawowe

Udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego nie oznacza jej skutecznego wykonania. Konieczne jest zapewnienie, że wyniki oceny ryzyka zawodowego zostaną wykorzystane do planowania działań ograniczających to ryzyko i że działania te zostaną wdrożone, przekazanie informacji o wynikach oceny pracownikom, a także zapewnienie monitorowania skuteczności stosowanych środków ochrony przed zagrożeniami oraz przeglądu i jeżeli to potrzebne, weryfikacji oceny.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93