Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Komu powierzyć przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ? | Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ? | Jak zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego ? | Jak określać zakres oceny ryzyka zawodowego ?


Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ?

Osoby wyznaczane do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Podstawowym wymaganiem jest przy tym:
  • znajomość ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego;
  • umiejętność identyfikowania zagrożeń, a także oceny ich szkodliwych skutków;
  • umiejętność formułowania propozycji co do sposobu eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego;
  • umiejętność oceny skuteczności stosowanych środków ochrony.

W celu  zapewnienia, że wszystkie osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają  potrzebną wiedzę i umiejętności, wskazane jest, aby odbyły one odpowiednie  szkolenia.

W szczególności członkowie zespołu przeprowadzającego ocenę ryzyka zawodowego powinni zostać przeszkoleni w zakresie przebiegu oceny ryzyka zawodowego, metod identyfikacji zagrożeń i szacowania związanego z nimi ryzyka zawodowego, kryteriów wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego, a także sposobu jego dokumentowania.

Szkolenia  dotyczące oceny ryzyka zawodowego należy również zapewnić kadrze kierowniczej,  której zadaniem powinna być zarówno współpraca z osobami oceniającymi ryzyko  zawodowe, jak i przekazywanie informacji o tym ryzyku pracownikom – nie tylko w  sposób sformalizowany, ale również w codziennych kontaktach.

Jeżeli pracodawca podejmuje decyzję, że ocenę ryzyka zawodowego  przeprowadza samodzielnie specjalista ds. bhp lub osoba wykonująca zadania  służb bhp, powinien się on upewnić co do ich kwalifikacji i umiejętności.  Dowodem potwierdzającym kompetencje specjalisty ds. bhp może być świadectwo  ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych, certyfikat potwierdzający  kompetencje w tym zakresie lub rekomendacje firm, w których specjalista z  powodzeniem realizował podobne zadania. Zawsze jednak warto jest sprawdzić, czy  sposób postępowania przyjęty podczas oceny ryzyka zawodowego jest zgodny z  dobrą praktyką, zaprezentowaną w tych wytycznych, w szczególności w zakresie  współpracy z kadrą kierowniczą i pracownikami, a także informowania pracowników  o ryzyku zawodowym. W tym celu można wykorzystać listy kontrolne, które można  znaleźć w dziale „Doskonalenie oceny ryzyka zawodowego”.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP