Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursach | Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy | Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy | Konkurs plastyczny 2012 - Działania zapobiegające wypadkom przy pracy | Konkursy plastyczne dla dzieci | Nagroda IEA/JOSE za najlepszy artykuł | Konkurs fotograficzny 2009 | Szkolny konkurs fotograficzny 2009 dla uczniów klas górniczych szkół zawodowych | Konkurs fotograficzny 2008 | Konkurs dla młodych twórców filmów i nagrań wideo 2006

Konkurs Fotograficzny 2009
pn.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy”

Konkurs wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2009 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Misją Agencji jest poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności miejsc pracy,
w szczególności zaś propagowanie skutecznych zachowań profilaktycznych. Agencja, z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć „punktów centralnych” – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju.
W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Misją Instytutu jest działalność naukowo – badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno – ekonomicznej państwa w tym zakresie.

 • Czas trwania konkursu: 27 kwietnia - 30 oaździernika 2009 r.
 • Cel konkursu: popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu (w środowisku pracy, nauki) poprzez przedstawienie tych zagrożeń w formie prac fotograficznych.
 • Organizatorzy konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
 • Uczestnicy: Młodzież (uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, młodzi pracownicy)
 • Ocena prac i nagrody: Zdjęcia zostały ocenione przez niezależne jury, w skład którego weszli eksperci w dziedzinach fotografii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Trzy najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone (nagrody rzeczowe i dyplomy), a pięć wyróżnionych (upominki i dyplomy). Prace nagrodzone i wyróżnione zostały opublikowane w miesięczniku „Bezpieczeństwo pracy”, i zawieszone na stronie internetowej CIOP-PIB.
 • Warunki techniczne: Każdy uczestnik konkursu mógł nadesłać maksymalnie 5 fotografii wydrukowanych na papierze matowym (czarno-białym lub kolorowym).
  • Format prac konkursowych: 13 x 18 cm.
  • Do prac dołączano:
   - płytę CD z fotografiami zapisanymi w formacie JPG (rozdzielczość min. 300 dpi)
   - dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, e-mail
   - oświadczenie zgodnie z załącznikiem 1
 • Warunki organizacyjne: Prace nadesłane na konkurs nie podlegały zwrotowi. Organizatorzy mieli prawo do reprodukowania i wykorzystywania w całości lub części prac nadesłanych na konkurs oraz wizerunków jego uczestników (w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych). Przystąpienie do konkursu oznaczało wyrażenie zgody na warunki regulaminu.
 • Adres: Prace przesłano pocztą lub dostarczano osobiście na adres Instytut.

Kontakt w sprawie konkursu: Marta Derlicka – tel. 623 36 86, e-mail: mader@ciop.pl

Konkurs fotograficzny poświęcony ryzykownym zachowaniom w miejscu pracy organizowany był w dwóch etapach – letnim w maju/czerwcu 2009 r we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Oddział Olsztyn i w jesiennym – we wrześniu/październiku 2009 r. we współpracy z Technicznymi Zakładami Naukowymi im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Konkurs został rozstrzygnięty 6 listopada 2009 r.

Nagrodzone prace:


autor: Bogdan Korowaj, Kętrzyn


autor: Philipp Krawczuk, Iława


autor: Robert Klimek, Częstochowa

W dniach 23-24 listopada 2009 r. w Bełchatowie została zorganizowana wystawa fotograficzna wybranych prac konkursowych, która towarzyszyła XII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pn.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach” .

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP