Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursach | Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy | Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy | Konkurs plastyczny 2012 - Działania zapobiegające wypadkom przy pracy | Konkursy plastyczne dla dzieci | Nagroda IEA/JOSE za najlepszy artykuł | Konkurs fotograficzny 2009 | Szkolny konkurs fotograficzny 2009 dla uczniów klas górniczych szkół zawodowych | Konkurs fotograficzny 2008 | Konkurs dla młodych twórców filmów i nagrań wideo 2006


Konkurs Fotograficzny 2008
pn.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy”

Konkurs wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2009 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Misją Agencji jest poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności miejsc pracy, w szczególności zaś propagowanie skutecznych zachowań profilaktycznych. Agencja, z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć „punktów centralnych” – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju.

W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Misją Instytutu jest działalność naukowo – badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno – ekonomicznej państwa w tym zakresie.

 • Czas trwania konkursu: 20 września – 14 listopada 2008 r.
 • Cel konkursu: popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu w środowisku pracy poprzez przedstawienie tych zagrożeń w formie prac fotograficznych.
 • Organizator konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Uczestnicy: Bez ograniczeń
 • Ocena prac i nagrody: Zdjęcia zostaną ocenione przez niezależne jury, w skład którego wejdą eksperci w dziedzinach fotografii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Trzy najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone (nagrody rzeczowe) i opublikowane na łamach miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 listopada 2008 r.
 • Warunki techniczne:
  • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć fotografii wydrukowanych na papierze matowym (czarno-białych lub kolorowych).
  • Format prac konkursowych: 13 x 18 cm.
  • Do prac należy dołączyć: płytę CD z fotografiami zapisanymi w formacie JPG (rozdzielczość min. 300 dpi) oraz dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, e-mail
  • oświadczenie zgodnie z załącznikiem 1
 • Warunki organizacyjne: Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy mają prawo do reprodukowania i wykorzystywania w całości lub części prac nadesłanych na konkurs oraz wizerunków jego uczestników (w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych). Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
 • Adres: Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 14 listopada 2008 r. na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 WarszawaKontakt w sprawie konkursu: Marta Derlicka – tel. 623 36 86, e-mail: mader@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP