Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursach | Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy | Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy | Konkurs plastyczny 2012 - Działania zapobiegające wypadkom przy pracy | Konkursy plastyczne dla dzieci | Nagroda IEA/JOSE za najlepszy artykuł | Konkurs fotograficzny 2009 | Szkolny konkurs fotograficzny 2009 dla uczniów klas górniczych szkół zawodowych | Konkurs fotograficzny 2008 | Konkurs dla młodych twórców filmów i nagrań wideo 2006

Konkurs dla młodych twórców filmów i nagrań wideo!

Zapraszamy wszystkich młodych twórców filmów i nagrań wideo do udziału w konkursie na nagranie wideo "Bezpieczny start...Młody europejski filmowiec roku" realizowanego w ramach polskiej edycji kampanii informacyjnej TYDZIEŃ EUROPEJSKI 2006 pod hasłem: „Młodzi pracownicy-bezpieczny start”.

Ściągnij ulotke: strona 1, strona 2

Weź do ręki kamerę i sprawdź swoje zdolności w naszym konkursie na nagranie wideo pn. "Bezpieczny start...Młody europejski filmowiec roku". Nakręć krótki film dokumentalny, fabularny, reklamę TV, relację, film animowany, zilustruj utwór muzyczny, - jednym słowem stwórz coś, co Twoim zdaniem przekaże informację na temat BHP - i prześlij nam kopię. Puść wodze fantazji i nie myśl tylko o tym, co oczywiste. Spodziewamy się, że prześlesz nam przykuwające uwagę niepowtarzalne zdjęcia i udane scenariusze.

Chcielibyśmy, by filmy opowiadały o miejscu pracy, pracownikach na stanowiskach pracy  i o niektórych spośród potencjalnych zagrożeń, rodzajów ryzyka i zdarzeń losowych występujących w miejscu pracy. Filmy powinny trwać maksymalnie pięć minut.

Konkurs

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły oraz - indywidualnie lub zespołowo - młodzież, która do 30 września 2006 r. nie ukończy 19 lat. Do konkursu może Cię zgłosić nauczyciel lub inna kompetentna osoba z Twojej szkoły lub organizacji.

Zgłoszenia indywidualne od młodzieży nie będą przyjmowane.
Konkurs daje Ci szansę nakręcenia filmu wideo zgodnie z Twoim własnym wyborem. Złożone z ekspertów jury przyzna nagrody autorom, których filmy przyciągną jego uwagę.

Produkcje zostaną ocenione przez niezależne jury, w skład którego wejdą eksperci w dziedzinach komunikacji, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zadanie jury będzie polegało na wyborze filmów, które najlepiej spełniają trzy kryteria - siły przekazu, sposobu ujęcia tematu i ogólnego wrażenia. Autorom (osobom indywidualnym lub zespołom) trzech najlepszych filmów przyznany zostanie tytuł "Bezpieczny start… Młody europejski filmowiec roku”. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na rozdanie nagród, które odbędzie się podczas ceremonii zamknięcia Europejskiego Tygodnia 2006 w Bilbao, w Hiszpanii.

Konkurs kończy się 30 września 2006 r.

W jaki sposób zgłosić nagranie

Prześlij swój film (w formacie cyfrowym DVD) na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

p. Wioletta KLIMASZEWSKA
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel: 0-22 623 36 77, fax: 0-22 623 36 93
e-mail: wikli@ciop.pl, www.mlodzipracownicy.pl

By wziąć udział w konkursie, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.mlodzipracownicy.pl

Praca musi być dziełem oryginalnym. Autorzy muszą pochodzić z jednego spośród 25 państw członkowskich UE i nie mogą przekroczyć 19. roku życia do dnia 30 września 2006 r. Należy pamiętać, by w formularzu zgłoszeniowym podać nazwisko, adres e-mail, wiek i datę urodzenia oraz dołączyć kopię filmu wraz z krótką informacją o jego treści.

Nagrania muszą być w formacie cyfrowym DVD.

Warunki

Przesłane w ramach konkursu i oznaczone jako zgłoszenia 'Bezpieczny start…Młody europejski filmowiec roku" filmy będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu i jego promocji.

Zgłaszając swój udział wyrażasz zgodę, by Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przetwarzała Twój film dla celów niekomercyjnych, bez prawa wyłączności. Producentowi przysługują prawa autorskie.

Agencja nie gwarantuje, że wykorzysta wszystkie filmy i zastrzega sobie prawo do edycji Twoich komentarzy i opisu.

Decyzja jury jest ostateczna, bez możliwości odwołania.

Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki.
Partnerzy Agencji odpowiedzialni za organizację Tygodnia Europejskiego w poszczególnych krajach służą dodatkowymi informacjami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP