Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie BHP - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Serwis BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Bibliografia

 • M. Suchecka, A. Biernacki: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 4, s. 24-27
 • M. Piętka, A. Biernacki: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 20-24
 • M. Suchecka, A. Biernacki: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 8-11
 • M. Suchecka: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp". Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 36-40
 • M. Suchecka: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.) , Elbląg, 2004
 • M. Suchecka: An OSH website for micro-enterprises in Poland. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, nr 7, s. 25-27
 • M. Suchecka: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp. Służba Pracownicza, 2003, nr 2, s. 24-28
 • M. Suchecka: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.) , Kraków, 2002
 • M. Suchecka, W. M. Zawieska: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002) , Stara Lesna, 2002
 • A. Biernacki, W. Zawieska: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii) , Dymaczewo Nowe, 2001
 • B. Kędzia, W. Gacek: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565) , Szczecin, 2001
 • D. Podgórski: Wytyczne integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z systemami TQM, CIOP, Warszawa, 2001
 • D. Podgórski, B. Miareczko, D. Pleban: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15) CIOP, Warszawa, 2001
 • D. Podgórski, M. Pęciłło, G. Dudka: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (Safety and Reliability International Conference) KONBIN 2001) , Szczyrk, 2001
 • D. Podgórski, M. Pęciłło, G. Dudka: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie) , Kielce, 2001
 • D. Podgórski, Z. Pawłowska: Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP) , Warszawa, 2001
 • H. S. Brown, D. Angel, R. Broszkiewicz, B. Krzyśków: Occupational Safety and Health System in Poland in the 1990: a Regulatory System Adapting to Societal Transformation. Policy Sciences, 2001, nr 34, s.
 • J. Rzepecki: Model składki na ubezpieczenie wypadkowe. Serwis bhp, 2001, nr 6,7, s.
 • J. Rzepecki: Koszty wypadków przy pracy., (W: Koszty wypadków przy pracy.) C.H. Beck, Warszawa, 2001
 • J. Rzepecki: Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech. Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, 2001, nr 9, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s.
 • W. Gacek: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rynek Chemiczny, 2001, nr 1, s.
 • Z. Pawłowska: Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12, s.
 • Z. Pawłowska, J. Rzepecki: Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. Aspekty ekonomiczne. Inspektor Pracy, 2001, nr 4, s.
 • Z. Pawłowska, M. Pęciłło, G. Dudka: Badanie wpływu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wskaźniki wypadków przy pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 1, s.
 • M. Suchecka, A. Biernacki, J. Kurowski: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 12, s. 6-10

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP