Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy | Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Główne kierunki działalności:

  • analiza rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian w istniejących aktach prawnych
  • opracowywanie i doskonalenie metod analiz ekonomicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • analiza przyczyn wypadków przy pracy
  • opracowywanie i doskonalenie metod oceny ryzyka zawodowego
  • analiza i ustalanie zasad skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach oraz metod oceny systemów zarządzania
  • popularyzacja zasad nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierownik Zakładu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
dr inż. Zofia Pawłowska
e-mail: zopaw@ciop.pl


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP