Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie BHP - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Serwis BHP


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Nowości wydawnicze

Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wydanie II
- Daniel PodgórskiMonografia dostarcza zarówno podstaw naukowych do opracowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na skuteczną promocję wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i niezbędną dla menedżerów praktyczną wiedzę o aspektach prawnych, normatywnych, społeczno-etycznych i ekonomicznych związanych z systemowym zarządzaniem działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 370
ISBN: 978-83-7373-039-7
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W UJĘCIU PROCESOWYM
- T. Izydorczyk, M. Pęciłło + płyta CDPoradnik jest adresowaną do przedsiębiorców odpowiedzią na pytanie: jak skutecznie zarządzać procesami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy mają wartość ekonomiczną i warto w nie inwestować. Na zwrot większości z tych inwestycji trzeba poczekać jakiś czas, ale już dziś można zatroszczyć się, aby koszty ponoszone w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były niższe, i to bez ograniczania wydatków na zakup środków ochrony czy też nowych maszyn i urządzeń. Jak to zrobić? Po pierwsze, właściwie gospodarując zasobami: finansowymi, materiałowymi oraz ludzkimi. Po drugie, zapewniając właściwą organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz na poziomie całej organizacji, czyli właściwie projektując i realizując procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Po trzecie, prowadząc analizy ekonomiczne w tym obszarze, które pozwolą stwierdzić, czy działania usprawniające przyczyniły się do ograniczenia kosztów. Należy bowiem pamiętać, że pomiar skuteczności prowadzonych działań jest warunkiem koniecznym sukcesu. Na dołączonej do poradnika płycie CD przedstawiono modele referencyjne procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz model systemu zarządzania bhp jako całości w ujęciu procesowym.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 33
ISBN: 83-7373-072-9
Rok wydania: 2005
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PODSTAWY SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
- pod redakcją D. Podgórskiego i Z. PawłowskiejKsiążka poświęcona w całości zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej treść odzwierciedla aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie i koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, stwarzając podstawy do zrozumienia jego istoty oraz wdrożenia do praktyki przedsiębiorstw i doskonalenia.

Format: 18,5 x 25,5 cm - B5
Stron: 154
ISBN: 83-7373-036-2
Rok wydania: 2004
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

WYTYCZNE DO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. ILO-OSH 2001
- ILO-OSHWytyczne zostały sformułowane z uwzględnieniem przyjętych w skali międzynarodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z odpowiednich międzynarodowych norm. Tym samym są one bezcennym narzędziem dla pracodawców, pracowników i ich organizacji, instytucji państwowych oraz wszystkich tych, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków na stanowiskach pracy.

Format: 21 x 29,7 cm - A4
Stron: 31
ISBN: 83-88703-24-2
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

WYTYCZNE INTEGRACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Z SYSTEMAMI TQM
- D. PodgórskiTotal Quality Management (TQM) to współczesna koncepcja zarządzania, zakładająca dążenie przedsiębiorstwa do osiągnięcia trwałego sukcesu gospodarczego przez wykorzystanie zaawansowanych metod, technik i narzędzi zarządzania oraz ciągłe doskonalenie wszelkich działań i procesów ukierunkowanych na zaspokajanie oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Publikacja jest adresowana do kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz wszystkich chcących pogłębić wiedzę na temat systemów zarządzania bhp w kierunku ich doskonalenia zgodnie z zasadami TQM.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 86
ISBN: 83-88703-83-8
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- Z. PawłowskaCoraz częściej mówi się o potrzebie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwem i higieną pracy trzeba zarządzać w ten sam sposób, co innymi obszarami działań przedsiębiorstwa. W poradniku omówiono, podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie, a także czym jest i jakie elementy składają się na skuteczny system zarządzania bhp.

Stron: 142
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego - wykorzystanie systemu STER
- praca zbiorowaW publikacji przedstawiono, na przykładach zaczerpniętych z realnego środowiska pracy (łącznie 53 przykłady), zaimplementowane w programie STER procedury prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Szczegółowo omówiono sposoby wsparcia obiektywnej oceny ryzyka zawodowego udostępniane przez moduł RYZYKO systemu STER, zwracając uwagę zarówno na podobieństwa w postępowaniu z poszczególnymi rodzajami zagrożeń w procesie analizy ich wpływu na organizm pracownika, jak i na ich różnorodność oraz na metody ich charakteryzacji prowadzące do sformułowania oceny ryzyka zawodowego. Wszystkie działania wspomagane przez program zawsze prowadzą do jednego celu - pokazania, czy ryzyko związane z występowaniem czynnika na stanowisku pracy jest akceptowalne, czy też wynik oceny jest sygnałem do podjęcia działań ukierunkowanych na zmniejszenie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- pod redakcją Zofii PawłowskiejW monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prewencją wypadkową: badanie wypadków w środowisku pracy, profilaktykę wypadkową przy obsłudze maszyn, wpływ określonych czynników środowiska pracy na powstawanie wypadków (m.in. niewłaściwego oświetlenia, pól elektromagnetycznych i zagrożeń elektrostatycznych), czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej, tj. ocenę i kształtowanie bezpiecznych zachowań, rolę doboru zawodowego i zastosowanie chronofizjologii.

RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny
- red. W.M. ZawieskaW monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o czynnikach zagrożeń występujących w środowisku pracy, metodach ich identyfikacji i zasadach oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także o działaniach, które można zastosować w celu jego ograniczenia. Problematyka, ujęta w 23 rozdziałach, obejmuje: zagadnienia prawne związane z ryzykiem zawodowym, zasady oceny ryzyka zawodowego, szkodliwe substancje chemiczne, pyły, hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie elektryczne, promieniowanie optyczne, laserowe i jonizacyjne, pola elektromagnetyczne, obciążenie termiczne, prąd elektryczny, zagrożenia mechaniczne, czynniki biologiczne, obciążenie statyczne i dynamiczne, stres związany z pracą, zagrożenia wybuchem gazu ziemnego, a także narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 547
ISBN: 978-83-7373-020-5
Rok wydania: 2007
Status: w dodruku
Data zakończenia dodruku:
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP