Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Galeria zdjęć 2013 | Galeria zdjęć 2012 | Galeria zdjęć 2011 | Galeria zdjęć 2010 | PEROSH-SHEFFIELD 2010 | Galeria zdjęć 2009 | Galeria zdjęć 2008 | New OSH ERA - Kraków 2008 | Galeria zdjęć 2007 | Galeria zdjęć 2006 | Galeria zdjęć 2005 | Galerai zdjęć 2004 | Galeria zdjęć 2003 | Galeria zdjęć 2002

ROK 2003

Uroczystość otwarcia pokonkurowej wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy
edycji pn.: "Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i życia"
połączona z wręczeniem nagród laureatom
17 grudnia 2003 r., CIOP


 
 
 

Więcej informacji


Utworzenie Pilotażowej Grupy Ekspertów ds. BHP
Listopad 2003 r., Warszawa


 
 
 

Więcej informacji


Spotkanie uczestników:
Krajowej Sieci Informacyjnej
oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Listopad 2003 r., Płock


 
 

Więcej informacji


Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy A+A 2003,
27-30 października 2003 r., Dusseldorf


 
 
 

Więcej informacji


5. Jubileuszowa Wystawa Wynalazków INNOWACJE 2003
8 -10 października 2003 r., Gdańsk


 
 

XV Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'03
30 września - 1 października 2003 r., Poznań


 

Więcej informacji


V Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Seminarium pt.: „Niebezpieczne substancje chemiczne
– zagrożenia dla człowieka i ekosystemu”
1 października 2003 r., Poznań


 
 

Więcej informacji


Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy
30 września 2003 r., Poznań


 

Więcej informacji


Seminarium pt.: „Nowe zasady i przepisy dotyczące oceny zgodności maszyn
i środków ochrony indywidualnej oraz certyfikacji kompetencji personelu”
30 września 2003 r., Poznań


 

Więcej informacji


Warsztaty Centrum Tematyczne Dobrych Praktyk - Kraje Kandydujące
24-26 czerwca 2003 r., Jabłonna


 
 
 

Więcej informacji


Spotkanie uczestników:
Krajowej Sieci Informacyjnej
oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
16-17 czerwca 2003 r., Wrocław


 
 
 
 
 

Więcej informacji


XI Międzynarodowe Targi BHP Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej oraz
XI Targi Technik Zabezpieczeń SAVEX
20-24 maja 2003 r., Katowice


 
 

Więcej informacji


Seminarium pn. „Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle”
21 maja 2003 r., Katowice


 

Więcej informacji


Uroczystość otwarcia pokonkurowej wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy
edycji pn.: "Zagrożenia powodowane przez prąd elektryczny"
połączona z wręczeniem nagród laureatom
7 maja 2003 r., CIOP


 
 
 

Więcej informacji


Uroczystość otwarcia pokonkursowej wystawy prac plastycznych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej
oraz Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego
pn.: „Zagrożenia powodowane przez prąd elektryczny"
29 kwietnia 2003 r., Warszawa


 
 
 

Więcej informacji


Uroczystość otwarcia wystawy nagrodzonych prac plastycznych
połączna z wręczeniem nagród uczniom bielańskich Szkół Podstawowych
w konkursie pn. "Ciszej żyjmy i bezpieczniej"
23 kwietnia 2003 r., Warszawa


 
 

Więcej informacji


Uroczystość otwarcia pokonkursowej wystawy prac plastycznych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie
pn. "Bezpieczna szkoła" połączona z wręczeniem nagród laureatom
28 marca 2003 r., Kraków


 
 
 

Więcej informacji


X Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych
na Światowych Wystawach w 2002 r.
17-23 marca 2003 r., Muzeum Techniki, Warszawa


 
 
 

Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Wieloletniego
pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej".
12 marca 2003 r., CIOP


 

 
 
 

Wręczenie powołań Członkom Zespołu Koordynacyjnego


Spotkanie International Advisory Board
projektu TEST-PRO-SAFETY-LIFE
fundowanego przez Komisję Europejską w ramach V Programu Ramowego
10 stycznia 2003 r., CIOP


 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP