Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Galeria zdjęć 2013 | Galeria zdjęć 2012 | Galeria zdjęć 2011 | Galeria zdjęć 2010 | PEROSH-SHEFFIELD 2010 | Galeria zdjęć 2009 | Galeria zdjęć 2008 | New OSH ERA - Kraków 2008 | Galeria zdjęć 2007 | Galeria zdjęć 2006 | Galeria zdjęć 2005 | Galerai zdjęć 2004 | Galeria zdjęć 2003 | Galeria zdjęć 2002

ROK 2004

Posiedzenie Rady Naukowej CIOP-PIB
22 grudnia 2004 r.


 
 

Posiedzenie komisji odbioru prac wdrożeniowych i upowszechniających wyniki zadań badawczych realizowanych w ramach programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy” oraz dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów w Unii Europejskiej,
17 grudnia 2004 r., Warszawa


 
 
        

Spotkanie organizacyjne dotyczące programu: „World Life Devepment Programm: Rehabilitation – back to work/Aging population”
13 grudnia 2004 r., Warszawa


 
 

Wizyta trenerów z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
7 grudnia 2004 r.


 
 
 

SEMINARIUM pt.: „Środki ochrony skóry w profilaktyce dermatoz zawodowych"
7 grudnia 2004 r., Warszawa


 
 
 

KONFERENCJA dla Członków Sieci Ekspertów ds. BHP,
certyfikowanych przez CIOP-PIB",
26 listopada 2004 r., Warszawa


 
 
 
 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM XXXII EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY",
23 listopada 2004 r., Warszawa


 


LAUREACI XXXII EDYCJI KONKURSU
Kategoria: Rozwiązania techniczne i organizacyjne


Nagroda I stopnia, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy


 

Nagroda II stopnia, Krajowa Spólka Cukrowa S.A. Oddział "Cukrowania Lublin" Fabryka Cukierków "Pszczółka" w Lublinie


 

Nagroda II stopnia, KWK "Polska Wirek"


 

Nagroda III stopnia, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu


 

Nagroda III stopnia, KWK "Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu


 

Nagroda III stopnia, KWK "WIECZOREK" w KatowicachNagroda III stopnia, Huta Łabędy S.A. w Gliwicach


 

Kategoria: Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce


Nagroda I stopnia, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach


 

Nagroda II stopnia, CIOP-PIB


 

Nagroda II stopnia, CIOP-PIB


 

Nagroda III stopnia, CIOP-PIB


 

Nagroda III stopnia, CIOP-PIB


 

Nagroda III stopnia, CIOP-PIB


 

SEMINARIUM I WARSZTATY: "Jak budować bezpiecznie"?
28-29 października 2004 r., Kraków


 
 
 
 

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Nagroda za Dobrą Praktykę”


 

Więcej informacji


SEMINARIUM NA TEMAT AKTYWNEJ OCHRONY PRZED HAŁASEM (HFM-111)
25-26 października 2004 r., CIOP-PIB


 
 
 
 
 
 

Więcej informacji


UDZIAŁ CIOP-PIB w XVI MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ŚRODKÓW OCHRONY PRACY, POŻARNICTWA I RATOWNICTWA SAWO'04,
14-17 czerwca 2004 r, Poznań


 
 

Seminarium: "Budować bezpiecznie - przepisy i praktyka"
w ramach VI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy


 
 
 

Wręczenie certyfikatów uznania kompetencji jednostkom edukacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 

Wręczenie Kart Liderów Bezpiecznej Pracy - Zdjęcia: Międzynarodowe Targi Poznańskie


 
 
 
 
 

XIII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'04
"Badania i pomiary",
7-9 czerwca 2004 r., Gdynia


 
 
 
 
 
 

PIKNIK EDUKACYJNY "BUDOWAĆ BEZPIECZNIE",
22 maja 2004 r., Iława


 
 
 
 

Pokaz środków ochrony indywidualnej


 
 

Konkurs rysunkowy dla dzieci i wystawa prac konkursu plastycznego


 
 

Pokazy Państwowej Straży Pożarnej z Iławy


 
 

Minitargi


 
 

UDZIAŁ CIOP-PIB
w II MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE ERGONOMA/CONFOSEAT 2004,
6-9 kwietnia 2004 r, Bruksela


 
 
 
 

POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE RP z udziałem Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej"
i Rady Naukowej CIOP-PIB,
11 marca 2004 r.


 
 

 

Wręczenie dyplomów doktorskich


 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP