Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Galeria zdjęć 2013 | Galeria zdjęć 2012 | Galeria zdjęć 2011 | Galeria zdjęć 2010 | PEROSH-SHEFFIELD 2010 | Galeria zdjęć 2009 | Galeria zdjęć 2008 | New OSH ERA - Kraków 2008 | Galeria zdjęć 2007 | Galeria zdjęć 2006 | Galeria zdjęć 2005 | Galerai zdjęć 2004 | Galeria zdjęć 2003 | Galeria zdjęć 2002


Galeria zdjęć 2009

XII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach”
23-24 listopada 2009 r. Słok


 
 
 
 

Warsztaty dla zespołów tematycznych podczas konferencji - więcej ...


Salon „Nauka dla Gospodarki”  
w ramach targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska (ITM Polska)
16-19 czerwca 2009 r., Poznań


 
 
 

Seminarium pt.: „Ryzyko zawodowe
w sektorze hotelarskim i gastronomicznym”
5 czerwca 2009 r., Gdańsk


 
 
 
 

Piknik naukowy
6 czerwca 2009 r., Warszawa


 
 
 

KONFERENCJA DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE",
3 czerwca 2009 r., KatowiceKonferencja pt.: "System ratownictwa w przedsiębiorstwie
– wymagania i zasady organizacji”
15 maja 2009 r., Czestochowa


 
 
 

Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP
28 kwietnia 2009 r., Sejm RP, Warszawa


 
 
 
 
 

XI Konferencja pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”,
21-22 kwietnia 2009 r., KocierzSpotkanie Regionalnych Ośrodków BHP
24 lutego 2009 r., CIOP-PIB
 
 
 
 

Wizyta pana dr inż. Piotra Litwy, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,  pana mgr inż. Cezarego Kuli, Dyrektora Departamentu Warunków Pracy oraz pana mgr Grzegorza Paździorka, Dyrektora Generalnego WUG
29 stycznia 2009 r., CIOP-PIB


 
 

Spotkanie członków Sieci Ekspertów ds. BHP,
certyfikowanych przez CIOP-PIB
20-21 stycznia 2009 r., CIOP-PIB


 
 
 
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP