Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Galeria zdjęć 2013 | Galeria zdjęć 2012 | Galeria zdjęć 2011 | Galeria zdjęć 2010 | PEROSH-SHEFFIELD 2010 | Galeria zdjęć 2009 | Galeria zdjęć 2008 | New OSH ERA - Kraków 2008 | Galeria zdjęć 2007 | Galeria zdjęć 2006 | Galeria zdjęć 2005 | Galerai zdjęć 2004 | Galeria zdjęć 2003 | Galeria zdjęć 2002

Galeria zdjęć 2012

Spotkanie członków Sieci Ekspertów ds. BHP,
certyfikowanych przez CIOP-PIB
styczeń  2012 r., Wrocław


 
 
 
 

Spotkanie Grupy Roboczej "Gazownictwo"
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
dotyczące aspektów bhp we współpracy z podwykonawcami
16 lutego 2012 r., Poznań


 
 
 

Seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”
15 marca 2012 r., Tarnów


 
 
 

Konferencja pt.: „Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu”
16 marca 2012 r., Rzeszów


 
 
 

Konferencja pt. "Prewencja wypadkowa - bezpieczeństwo pracy
przy pracach na wysokości w budownictwie"
30 marca 2012 r., Zielona Góra


 
 
 
 

Seminarium dla dostawców i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej
16 kwietnia 2012 r., Warszawa


 
 

XXI Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012
24-26 kwietnia 2012 r.


 
 
 
 

Konferencja modułowa: „Partnerstwo dla prewencji” i „Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów”
25 kwietnia 2012 r., Poznań


 
 
 

II ogólnopolska konferencja
na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie
pt.: "Prewencja wypadkowa w gazownictwie"
23-24 maja 2012 r., Krasiczyn


 
 
 
 
 

Konferencja pt.: "Pracodawco, zadbaj o bezpieczeństwo na budowie”
28 sierpnia 2012 r., Nowy Sącz


   
   
   
   

Piknik Edukacyjny
"PREWENCJA WYPADKOWA - KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"
7 września 2012 r., Olsztyn


   
   
   
   
   
   
   

Konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”
18 października 2012 r., Wałbrzych


 
 
 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP