Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Stres - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Stres  -  Nowości wydawnicze

STRES PRACOWNIKÓW STARSZYCH I JEGO OGRANICZANIE
- M. Widerszal-BazylW publikacji przedstawiono psychospołeczne właściwości pracy, które mogą być źródłem stresu pracowników starszych, m.in. kontrolę w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, wsparcie społeczne, wymagania w pracy, niepewność pracy i konflikt praca–rodzina. Omówiono także rodzaje technik ograniczania stresu, koncentrując się na modelowaniu psychospołecznych i organizacyjnych aspektów środowiska pracy, tj. zmianie postaw ogółu pracowników wobec pracowników starszych, przyjmowaniu do pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości osób starszych, zapewnieniu im większej swobody w doborze metod i organizacji czasu pracy, szkoleniu starszych pracowników i szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie „zarządzania wiekiem” oraz promocji zdrowia.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 32
ISBN: 978-83-7373-029-8
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

STRES W PRACY A ZDROWIE czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu: wymagania-kontrola-wsparcie
- M. Widerszal-BazylJedną z częściej dyskutowanych koncepcji stresu w pracy – interesującą teoretycznie, a także ze względu na swoje implikacje praktyczne – jest koncepcja Roberta Karaska (1979), rozwijana następnie przez Karaska i Theorella (1990). Jej właśnie poświęcona jest niniejsza praca. Wydawało to się intrygujące, dlaczego ta interesująca koncepcja, dotycząca związków między psychospołecznymi cechami pracy a zdrowiem pracownika, uzyskuje potwierdzenie w setkach badań, a jednocześnie niemal równie liczne są badania jej niepotwierdzające. Czy błędy tkwią w samej koncepcji, czy też w badaniach ją testujących? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw dokładnie zapoznać się z samą koncepcją (i to stanowi pierwszą część niniejszej pracy), a następnie – z badaniami testującymi jej wiarygodność.

Format: 17 x 24,5 cm - B5
Stron: 297
ISBN: 83-7373-110-5
Rok wydania: 2003
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-BazylW poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Stron: 70
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
- A. Łuczak, A. SobolewskiPodręcznik do testów psychologicznych przydatnych w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz w badaniach okresowych pracowników wykonujących zawody należące do tej kategorii. Testy ALS i DAUF pochodzą z Wiedeńskiego Systemu Testów, który jest zestawem narzędzi psychodiagnostycznych w wersji komputerowej, stosowanych powszechnie w poradnictwie i doborze zawodowym. Publikacja zawiera informacje na temat przeznaczenia testów, ich formy i procedury badania testami, charakterystykę psychometryczną (trafność, rzetelność, normy testowe) oraz kryteria oceny wyników testowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP