Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn. | Badania psychologiczne kierowców | Warsztaty

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Oferta

  • pomiar przyczyn i konsekwencji stresu psychospołecznego związanego z pracą
  • doradztwo w zakresie monitorowania stresu i tworzenia programów zarządzania stresem
  • ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy
  • doradztwo w zakresie metod kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
  • szkolenia i doradztwo w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy
  • ocena stopnia przystosowania do pracy młodych pracowników
  • szkolenia dotyczące stylów przywództwa oraz psychospołecznych warunków pracy sprzyjających innowacyjności pracowników
  • szkolenia dotyczące zarządzania czasem w organizacji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP