Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn. | Badania psychologiczne kierowców | Warsztaty

Warsztat pt. „Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji”

23 września 2011 r., Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Warsztat jest organizowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Zdrowie i dobrostan pracowników w okresie restrukturyzacji: podstawowe skutki i mechanizmy” (PSYRES – Psychosocial Health in Restructuring: key effects and mechanisms”; www.psyres.pl).

Organizatorem warsztatu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz BPI Group.

Celem warsztatu jest upowszechnienie wiedzy o psychologicznych aspektach restrukturyzacji oraz wymiana pomysłów dotyczących inicjatyw, które mogą pomóc we właściwym (zdrowym) przebiegu procesu zmiany. Warsztat skierowany jest do HR-owców, kierowników i przedstawicieli pracowników z organizacji prywatnych i publicznych, które przeszły restrukturyzację.

Uczestnicy zyskają szansę poszerzenia swojej wiedzy o zarządzaniu procesem zmiany oraz poznają metody i strategie, które mogą mieć zastosowanie również w ich organizacjach.

Ramowy program
1. Prezentacja wstępnych wyników projektu PSYRES (CIOP-PIB);
2. Przykłady metod i strategii zarządzania procesem restrukturyzacji – doświadczenia europejskie (BPI Polska);
3. Przykłady metod i strategii zarządzania procesem restrukturyzacji – doświadczenia polskie;
4. Wymiana doświadczeń na temat metod i strategii stosowanych w organizacjach uczestniczących w warsztacie (prowadzenie: CIOP-PIB).

Informacje organizacyjne
Udział w warsztacie jest bezpłatny

Każdy uczestnik otrzyma:
- zestaw materiałów, w tym nowo przetłumaczoną monografię na temat związku restrukturyzacji ze zdrowiem pracownika opracowaną przez zespół ekspertów europejskich (red. T.Kieselbach);
- zaproszenie na obiad (w przerwie warsztatów).


Zgłoszenie udziału – poprzez wypełnienie i wysłanie Karty Zgłoszenia (ściągnij ... )

Przyjmowanie zgłoszeń (mailem lub faxem):
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa. Fax: (22) 623-32-82, e-mail: zomoc@ciop.pl

Telefon kontaktowy: (22) 623 32 86

O udziale w warsztacie decyduje kolejność nadsyłania Karty Zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 12 września 2011

Liczba miejsc jest ograniczona!

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP