Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn. | Badania psychologiczne kierowców | Warsztaty

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Publikacje

 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, , , 2009
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta – na podstawie badań niemieckich. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 3, s. 12-14
 • Kieselbach, T., Armgarth, E., Bagnara, S., Elo, A.L., Jefferys, S., Joling, C., Kuhn, K., Nielsen, K., Pompa, J., Rogovsky, N., Sahler, B., Thomson, G., Triomphe, C. E., Widerszal-Bazyl, M.: Health in Restructuring. Innovative Approaches and Policy . Recommendations, Mering, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, 2009
 • Łuczak, A.: Podstawy prewencji wypadkowej, ( Pod red.: Z. Pawłowska) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Mockałło, Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 2-5
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 9, s. 20-23
 • Najmiec, A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań w prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej, Pod red.: Z. Pawłowska) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań dla potrzeb prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M. i Żołnierczyk-Zreda D.: Factsheet: Europejskie i międzynarodowe standardy związane z zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch, M., Żołnierczyk-Zreda, D., Najmiec, A.: OSH in figurek: stress at work – facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9) European Agency for Safety and Heath At Work, , 2009
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 3, s. 6-8
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 7-8, s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda, D., Wrześniewski, K., Bugajska, J., Jędryka-Góral, A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees. Int Arch Occup Environ Health, 2008, nr 81(8), s. 1037-43
 • Dźwiarek, M., Łuczak, A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Hasselhorn HM, Conway PM, Widerszal-Bazyl M, Simon M, Tackenberg P, Schmidt S, Camerino D, Müller BH, NEXT study group: Contribution of job strain to nurses’ consideration of leaving the profession—results from the longitudinal European nurses’ early exit study. Scandinavian Journal of Working Environment and Health, 2008, nr 6, s. 75-82
 • Kaczmarska, A. Łuczak, A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work. Archives of acoustics, 2008, nr 33, s. 331-340
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne, Pod red.: W. Horst, G. Dahlke) Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, , 2008
 • Najmiec, A.: Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 7-8, s. 10-13
 • Warszewska-Makuch, M.: Jak radzić sobie z mobbingiem. Promotor, 2008, nr 4, s. 80-86
 • Warszewska-Makuch, M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 5, s. 6-9
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Hasselhorn H-M, Conway P.M., van der Heijden B. & the NEXT Study Group: The Demand-Control-Support model and intent to leave across six European countries: the role of employment opportunities. Work and Stress, 2008, nr 22(2), s. 166-184
 • Widerszal-Bazyl, M., Warszewska-Makuch, M.: Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2008, nr 14 (4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M, Warszewska-Makuch M.: Employee direct participation in organizational decisions and workplace safety. International Journal of Occupational Safety and Ergonomic, 2008, nr 14(4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D. Jain A.: Standards related to Psychosocial Risks at Work, (W: The European Framework for Psychosocial Risk Management: PRIMA-EF., Pod red.: S.Leka and T.Cox T.) Institute of Work, Health and Organisations, Nottingham, 2008
 • Dzwiarek, M. Luczak, A. Najmiec, A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System. HCI, 2007, nr 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak, A., Najmiec, A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system. Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, nr 4551, s. 579-586
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2007, nr 13 (2), s. 117-125
 • Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Serafin, R., Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Konarska, M., Bugajska, J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Warszewska-Makuch, M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 4, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Job insecurity. In: Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health, European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2007, nr 7-8, s. 20-24
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, Pod red.: Zawieska W.M.) CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 – 2004 – wybrane aspekty. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 5, s. 24-26
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Najmiec, A.: Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 7-8, s. 39-41
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers. New Medicine, 2006, nr 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2006, nr 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach. European Journal of International Medicine, 2006, nr 17 (4), s. 247-53
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , , 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients. Rheumatology international, 2006, nr 27(2), s. 131-9
 • Łuczak, A.; Zużewicz, K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, nr 4, s. 20-23
 • Najmiec, A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 11, s. 26-29
 • Oeij, P., Wiezer, N.M., Elo, A., Nielsen, K., Vega, S., Wetzstein, A. & Żołnierczyk-Zreda, D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice, Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre) Castelo de Maia: ISMAI Publishing, , 2006
 • Sudoł-Szopińska, I.; Łuczak, A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 7-8, s. 26-29
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers. ICS, 2005, nr 1280 C, s. 190-195
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload. Ergonomics, 2005, nr 48 (15), s. 1770-1792
 • Milczarek, M., Warszewska-Makuch, M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 6-10
 • Milczarek, M., Warszewska-Makuch, M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 6-10
 • Radkiewicz P. i Widerszal-Bazyl M.: Zdolność do pracy polskich pielęgniarek na tle statystyk z innych krajów Europy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 5, s.
 • Radkiewicz, P., Widerszal-Bazyl, M & the NEXT-Study group: Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study, (W: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers, Pod red.: G. Costa, W. Goedhard & J.Ilmarinen) Elsevier, Amsterdam, 2005
 • Spector P.E., Allen,T.D., Poelmans S, Cooper C.L., Bernin P, Hart P, Lu L, Miller K, Renault de Moraes, Ostrognay G.M, Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J.I, Siu O.L, Teichmann M, Theorell T, Vlerick P, Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective, Pod red.: S. Poelmans) Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Warszewska-Makuch, M.: Mobbing – natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, nr 3, s. 25-28
 • Warszewska-Makuch, M.: Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3, s. 5-7
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 7, s.
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek – projekt badawczy NEXT. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 8, s.
 • Żołnierczyk-Zreda , D.: An intervention to reduce work-related burnout for teachers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (4), s. 423-430
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Programy psychologicznego wspierania pracowników. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2005, nr 6, s. 10-11
 • Milczarek, M., Najmiec, A .: Relationship between the workers safety culture and accidents, near accidents and health problems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics,, 2004, nr vol. 10, no 1, s. 25-33
 • A. Brzozowski, M. Derlicka: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Łuczak: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wyd. 2, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3) , Warszawa, 2001
 • D. Koradecka, M. Derlicka: The Polish poster in the field of occupational safety and ergonomics. Sigurnost, 2001, nr 43, s.
 • D. Żołnierczyk-Zreda, R. Cieślak: Modifying type A in a nonclinical population of polish managers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 3, s.
 • M. Widerszal-Bazyl: Podręcznik do testu "Stres w pracy", CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Widerszal-Bazyl, D. Żołnierczyk-Zreda: Niektóre psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12, s.
 • M. Widersztal-Bazyl: Obciążenie psychiczne pracą, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Milczarek: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 5, s. 17-19
 • Milczarek, M.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (red. D. Podgórski, Z. Pawłowska), CIOP-PIB,, 2001, nr , s. 145-155
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P.: Psychospołeczne właściwości pracy jako determinanty absencji chorobowych. Mediacyjna rola samopoczucia psychofizycznego. Psychologia Jakości Życia, 2001, nr 1(4), s. 1-21
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Milczarek, M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 10, s. 17-20

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP