Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Stres - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki

Stres - Bibliografia

 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole. Przyjaciel przy Pracy, 2012, nr 3, s. 9-12
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta – na podstawie badań niemieckich. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 3, s. 12-14
 • Mockałło, Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 2-5
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 9, s. 20-23
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch, M., Żołnierczyk-Zreda, D., Najmiec, A.: OSH in figurek: stress at work – facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9) European Agency for Safety and Heath At Work, , 2009
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees. Int Arch Occup Environ Health, 2008, nr 81(8), s. 1037-43
 • Warszewska-Makuch, M.: Jak radzić sobie z mobbingiem. Promotor, 2008, nr 4, s. 80-86
 • Warszewska-Makuch, M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 5, s. 6-9
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2007, nr 13 (2), s. 117-125
 • Warszewska-Makuch, M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 4, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2007, nr 7-8, s. 20-24
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, Pod red.: Zawieska W.M.) CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach. European Journal of International Medicine, 2006, nr 17 (4), s. 247-53
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , , 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients. Rheumatology international, 2006, nr 27(2), s. 131-9
 • Najmiec, A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 11, s. 26-29
 • Oeij, P., Wiezer, N.M., Elo, A., Nielsen, K., Vega, S., Wetzstein, A. & Żołnierczyk-Zreda, D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice, Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre) Castelo de Maia: ISMAI Publishing, , 2006
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 7-8, s. 26-29
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • Spector P.E., Allen,T.D., Poelmans S, Cooper C.L., Bernin P, Hart P, Lu L, Miller K, Renault de Moraes, Ostrognay G.M, Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J.I, Siu O.L, Teichmann M, Theorell T, Vlerick P, Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective, Pod red.: S. Poelmans) Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Warszewska-Makuch, M.: Mobbing – natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, nr 3, s. 25-28
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 7, s.
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek – projekt badawczy NEXT. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 8, s.
 • A. Jędryka-Góral, [ i inni]: Objawy neurologiczne i psychiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy ze współistnieniem i bez zespołu antyfosfolipidowego. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, nr 10, s.
 • A. Łuczak: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wyd. 2, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • D. Żołnierczyk-Zreda, R. Cieślak: Modifying type A in a nonclinical population of polish managers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 3, s.
 • K. Zużewicz, K. Kwarecki, J. Waterhouse: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej i nocnej, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Widerszal-Bazyl: Podręcznik do testu "Stres w pracy", CIOP, Warszawa, 2001
 • R. Cieślak, A. Łuszczyńska- Cieślak: Zarządzanie stresem w pracy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 2001, nr 4, s.
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP