Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Monografie | Oferta | Interesujące odnośniki | Serwis nt. poważnych awarii przemysłowych | Projekty koordynowane

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego- Oferta

 • konsultacje w zakresie procedury zaliczania zakładów do kategorii zwiekszonego oraz dużego ryzyka - klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych, zasady postępowania, procedura sumowania, etc.;
 • konsultacje w zakresie przewidywania powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych w warunkach awaryjnych nieobecnych w normalnych warunkach;
 • konsultacje w zakresie procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom;
 • organizacja szkoleń w zakresie całokształtu problematyki przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
 • organizacja szkoleń w zakresie problematyki przeciwdziałania atmosferom wybuchowym;
 • konsultacje w zakresie przewidywania powstawania atmosfer wybuchowych;
 • konsultacje w zakresie opracowywania "dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem";
 • konsultacje w zakresie drogowego transportu niebezpiecznych towarów (ADR);
 • przygotowanie wykładów i referatów na seminaria i szkolenia;
 • wykonywanie ekspertyz oceny bezpieczeństwa w procesach w których występują zagrożenia ze strony substancji chemicznych;
 • wydawanie opinii dotyczących zakresu przydatności detektorów i analizatorów substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy;
 • badanie i ocena kremów i żeli barierowych w zakresie odporności na substancje organiczne;
 • badanie i ocena kremów i żeli barierowych w zakresie odporności na roztwory kwasów i zasad;
 • dobór środków ochrony skóry dla różnych stanowisk pracy;
 • badanie zanieczyszczeń powietrza w przemyśle gumowym;
 • wzorcowanie aparatów do pomiarów stężeń CO i NOx w powietrzu na stanowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP