Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Monografie | Oferta | Interesujące odnośniki | Serwis nt. poważnych awarii przemysłowych | Projekty koordynowane

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego- Monografie

 • IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW ZAGRAŻAJĄCYCH POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ. Substancje niebezpieczne i zasady postępowania.
  Wytyczne - J. S. Michalik, D. T. Kijeńska

  >
 • WYKONYWANIE PROCEDURY ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM ORAZ O DUŻYM RYZYKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.
  Poradnik  - J.S. Michalik, D.T. Kijeńska, A. Gajek

  >
 • ZMIENIONE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I ODPOWIADAJĄCE IM ZMIANY W BAZIE DANYCH O SUBSTANCJACH „SEVESOWSKICH”
  J.S. Michalik, A. Gajek


  >
 • SYSTEMY ZINTEGROWANEGO ZARZĘDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PROCESOWYM W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA I ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO
  Wytyczne - M. Borysiewicz, E. Lisowska, J.  Żurek, Red. J.S. Michalik

  >
 • ZINTEGROWANE OCENY RYZYKA I ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI W OBSZARACH PRZEMYSŁOWYCH
  M. Borysiewicz, W. Kacprzyk, J. Żurek, Red. J.S. Michalik

  >
 • PLANY OPERACYJNO-RATOWNICZE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
  Poradnik - B. Zaleski, A. Majka, R. Grosset, W. Kubicki, I. Grunt-Mejer, Red. J.S. Michalik

  >
 • TWORZENIE SIĘ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH
  J.S. Michalik, A. Gajek

  >
 • RYZYKO POWAŻNYCH AWARII RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
  Metody oceny - M. Borysiewicz, S. Potempski, red. J.S. Michalik

  >
 • J.S. Michalik, D.T. Kijeńska: Listy substancji chemicznych do identyfikacji obiektów niebezpiecznych. Dyrektywa Seveso II. Wyd.: GEA Sp. z o.o., Warszawa-Włocławek, 2000 r., stron 164
 • Makles Zb.,Domański W.: Substancje złowonne (odory) w laboratoriach. str. 29. Wyd. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w laboratoriach. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów medycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. Verlag Dashöfer, Warszawa, październik 2009
 • Domański W. Makles Zb.: Substancje pożarowo - i wybuchowo niebezpieczne w laboratoriach. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobiologicznego, Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009.
 • Domański W., Makles Zb.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej.Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego, Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego, Verlag Dashöfer), Warszawa, 2009
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. CIOP-PIB, Warszawa 2005. ISBN 83-7373-067-2.
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Chromowa wyprawa skór – zagrożenia chemiczne. Wyd.: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002 r., str. 15. ISBN 83-7373-005-2.
 • Michalik J.S., Domański W.: Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej. Wyd.: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002 r., monografia str. 87, bibl. 40. ISBN 83-88703-99-4.
 • Domański W., Makles Zb.: Niebezpieczne nitrozoaminy. Wyd. CIOP, Warszawa 2002, monografia, str. 199, bibl. 253. ISBN 83-7373-055-9.
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w garbarniach. Wyd. CIOP, Warszawa 2001, monografia, str. 42.
 • Red. Zb. Makles „Losy chemików. Wspomnienia studentów UW rocznik 1949”. Wyd.: Fulldruk, Warszawa 2008, stron 226
 • Makles Zb., „50 lat Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii 1954 – 2004”. Wyd.: WIChiR Warszawa 2004, stron 36
 • Makles Zb. , A. Świątkowski, S. Grybowska „Niebezpieczne dioksyny.” Wyd.: Arkady, Warszawa 2001
 • W. Domański, Zb. Makles „Niebezpieczne nitrozoaminy.” Wyd.: CIOP-PIB. Warszawa 2002., stron 209
 • Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz: Wytyczne „Środki ochrony skóry (kremy/żele barierowe) – wymagania, dobór, stosowanie” Wyd.: CIOP-PIB ,Warszawa 2010., stron 24
 • J.S. Michalik: Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym. Zalecenia i wytyczne dla zakładów dużego ryzyka. Wyd.: GIP, Warszawa, 2005 r., stron 103

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP