Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7(502)  LIPIEC  2013
 


Temperatura jako istotny składnik środowiska pracy - wybrane aspekty
Bartosz Piechowicz, Kinga Stawarczyk, Michał Stawarczyk, Iwona Piechowicz

Fakt, że człowiek należy do organizmów stałocieplnych nie oznacza, że temperatura w miejscu przebywania nie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to ważne zwłaszcza w miejscu pracy, gdyż nieodpowiednie warunki termiczne mogą wpłynąć nie tylko na jej efektywność, ale również na bezpieczeństwo, a zwłaszcza na ilość i następstwa wypadków przy pracy.

Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych
Andrzej Dąbrowski

W artykule przedstawiono wyniki badań polskich małych firm budowlanych z województw o wysokich wskaźnikach wypadkowości. Wyniki te, uzupełnione opiniami ekspertów z budownictwa, dotyczą takich istotnych problemów bhp, jak współpraca z generalnym wykonawcą, dokumentacja bhp, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, organizacja pracy, techniczne środki ochrony przed zagrożeniami, szkolenie pracowników oraz użytkowanie maszyn i urządzeń. Pod uwagę brano złożoność funkcjonowania małych firm budowlanych w zakresie bhp i wpływ innych sfer życia na te firmy. Wskazano na konieczność działań prewencyjnych obejmujących nie tylko te firmy, ale również innych uczestników procesu budowlanego, a także inne zainteresowane instytucje, np. tworzące system szkoleń pracowników budowlanych czy też stanowiące prawo.

Problemy funkcjonariusza Policji związane z codzienną służbą - badania ankietowe
Andrzej Dziedzic

Obywatele często postrzegają Policję i jej służbę przez pryzmat tego, co pokazują media. Mamy wysokie oczekiwania wobec ich pracy, a realne możliwości nie są tak duże, jak filmowych funkcjonariuszy. Policja to obecnie jeden z największych polskich pracodawców. Co roku o przyjęcie w jej szeregi stara się ok. 35 tysięcy kandydatów – na etat może liczyć co 7. z nich. Badania opinii społeczeństwa z reguły dotyczą problematyki pracy Policji, poczucia bezpieczeństwa obywateli, stanu zagrożenia przestępczością itp. Niewiele jest natomiast badań, w których policjanci mogą wypowiedzieć się na temat odczuwanego przez nich niepokoju w trakcie pełnienia służby i poza nią. Dlatego też podjęto próbę zdiagnozowania poczucia bezpieczeństwa policjantów w subiektywnej ocenie wybranych aspektów ich pracy.

Rola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych
Marta Derlicka, Agnieszka Szczygielska

Rozpoczynający pracę zawodową młodzi ludzie, z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia zawodowego są narażeni bardziej niż inni pracownicy na wypadki przy pracy. Stąd konieczne jest zwrócenie uwagi na działania prewencyjne, które mają na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Literatura z zakresu psychologii społecznej wskazuje, że źródeł nieprawidłowych zachowań młodych ludzi należy szukać w okresie dzieciństwa, kiedy uczą się rozumieć otaczający świat i ulegają wpływom najbliższego otoczenia. W artykule przedstawiono problematykę kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci poprzez edukacyjne konkursy plastyczne.

Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych
Szymon Ordysiński

W niniejszym artykule przedstawiono i poddano analizie dane statystyczne, dotyczące wieku i stażu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane przez Główny Urząd Statystyczny, za pomocą formularza „Statystycznej Karty Wypadków przy Pracy Z-KW”. Opisano rozkład i wskaźnik częstości występowania wypadków przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych. Przeprowadzono również analizę przyczyn, przebiegów i ciężkości wypadków przy pracy w poszczególnych grupach wiekowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Lipiec 2013