Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA


NR 2 (497)  LUTY  2013


Odzież ochronna do pracy w zimnym środowisku – zasady projektowania i doboru
Anna Marszałek, Grażyna Bartkowiak

W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane w tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.

Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz, Kamila Padlewska

Badania prowadzone w środowisku kosmetyczek wykazały, że zmiany chorobowe występujące na skórze rąk są zjawiskiem częstym. Prawie połowa, bo aż 46% badanych stwierdza, że ich dłonie są przesuszone, 32% uważa, że szorstkie, 12% ankietowanych zaobserwowało łuszczenie, 8% zaczerwienienie, a 2% inne objawy. Po 30 dniach stosowania kremu ochronnego 90% badanych zauważyło znaczną poprawę stanu skóry rąk, 8% uważa, że nastąpiła lekka poprawa. Zastosowanie opracowanych przez CIOP-PIB środków ochrony skóry przez kosmetyczki pozwoliło na znaczne zmniejszenie dolegliwości skóry rąk.

Podstawy higieny narządu głosu w pracy nauczycieli i wykładowców
Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Znaczny wzrost rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu, zwłaszcza wśród nauczycieli, skłonił autorów artykułu do przeanalizowania dostępnych materiałów naukowych i opracowania zasad profilaktyki oraz programu prewencji narządu głosu. Wszyscy polscy specjaliści z dziedziny foniatrii i laryngologii podkreślają w swoich pracach , że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom emisji głosu jest usunięcie czynników wpływających na dysfunkcję.

Tkaniny bazaltowe – ocena możliwości zastosowania w rękawicach chroniących przed czynnikami gorącymi
Rafał Hrynyk

Tkaniny wykonane z przędz bazaltowych charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki termiczne, dlatego mogą być wykorzystywane do wytwarzania rękawic ochronnych. W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych tkanin bazaltowych o różnych masach powierzchniowych. Zaprezentowano również sposób ich modyfikacji z uwzględnieniem techniki aluminizacji. Zakres przeprowadzonych badań uwzględnia ocenę aluminizowanych i niealuminizowanych tkanin bazaltowych w zakresie odporności na działanie czynników mechanicznych oraz termicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania tkanin bazaltowych do wytwarzania rękawic ochronnych przeznaczonych do pracy w warunkach występowania zagrożeń termicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Luty 2013