Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nagrody i wyróżnienia 2014 | Nagrody i wyróżnienia 2012 | Nagrody i wyróżnienia 2010 | Nagrody i wyróżnienia 2008 | Nagrody i wyrożnienia 2007 | Nagrody i wyróżnienia 2006 | Nagrody i wyróżnienia 2004 - 2005


Nagrody i wyróżnienia CIOP-PIB w 2010 r.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii „transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej" podczas salonu „Nauka dla Gospodarki” w ramach targów Innowacje-Technologie-Maszyny 2010 za Odzież chroniącą przed zimnem z systemem aktywnej termoregulacji

     

Srebrny medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010 w towarzyszącym im konkursie Brussels Eureka za Ubiór chroniący przed zimnem z aktywną termoregulacją

     


GRAND PRIX SAWO 2010 przyznane przez Głównego Inspektora Pracy w kategorii ochrony indywidualne za Filtr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku BIO E 953 P3 R

wyprodukowany przez konsorcjum w składzie: Filter Serwice Sp. z o.o. (Zgierz) i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa), zgłoszony przez Filter Service Sp. z o.o. (Zgierz)GRAND PRIX SAWO  2010 przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja za Program komputerowy PRO-M wspomagający prowadzenie oceny ryzyka na etapie projektowania maszyny


opracowany przez konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (Kraków), Instytut Odlewnictwa (Kraków), Instytut Obróbki Plastycznej INOP (Poznań), Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (Warszawa), Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93