Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nagrody i wyróżnienia 2014 | Nagrody i wyróżnienia 2012 | Nagrody i wyróżnienia 2010 | Nagrody i wyróżnienia 2008 | Nagrody i wyrożnienia 2007 | Nagrody i wyróżnienia 2006 | Nagrody i wyróżnienia 2004 - 2005

Nagrody i wyróżnienia CIOP-PIB w 2007 r.

Dyplom Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego dla dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutut Badawczego za wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, służby publicznej oraz porozumienia ponad podziałami


ZŁOTY MEDAL 56 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – Brussels Eureka 2007 za  PÓŁMASKĘ FILTRUJĄCĄ KLASY FFP3 D Z WARSTWĄ POCHŁANIAJĄCĄ WILGOĆ


Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutut Badawczego za projekt włókniny filtracyjnej przeznaczonej do ochrony układu oddechowego


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93