Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nagrody i wyróżnienia 2014 | Nagrody i wyróżnienia 2012 | Nagrody i wyróżnienia 2010 | Nagrody i wyróżnienia 2008 | Nagrody i wyrożnienia 2007 | Nagrody i wyróżnienia 2006 | Nagrody i wyróżnienia 2004 - 2005


Nagrody i wyróżnienia CIOP-PIB w 2008 r.

Srebrny Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 dla Politechniki Lódzkiej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego oraz firmy ARLEN z Warszawy za UBRANIE STRAżACKIE NOWEJ GENERACJI Z TEKSTRONICZNYM SYSTEMEM MONITOROWANIA PARAMETRóW FIZJOLOGICZNYCH


Grand Prix SAWO 2008 przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja za PORTAL WIEDZY O BHP  Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93