Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nagrody i wyróżnienia 2014 | Nagrody i wyróżnienia 2012 | Nagrody i wyróżnienia 2010 | Nagrody i wyróżnienia 2008 | Nagrody i wyrożnienia 2007 | Nagrody i wyróżnienia 2006 | Nagrody i wyróżnienia 2004 - 2005

Nagrody i wyróżnienia CIOP-PIB zdodyte w latach 2004-2005

2005

Uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej przyznawanych przez Głównego Inspektora Pracy

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w dniu 28 lipca br., odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej przyznanych w 17. już edycji tej Nagrody.  Na uroczystość przybyli: wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz,  oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Jacek Męcina, a także liczni przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i związków zawodowych.

Nagroda ta jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: prewencja zagrożeń zawodowych, nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, wynalazczość, projektowanie i wdrażanie bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, popularyzacja prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Nagrody indywidualne otrzymali:

– prof. dr. hab. Ryszard Andrzejak z Akademii Medycznej we Wrocławiu
– Wojciech Bradecki, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
– dr Mirosław Feldman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– Ryszard Łepik, wiceprzewodniczący OPZZ
– Marek Mazurkiewicz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Fiat Auto Poland S.A., Zakład Tychy
– Kazimierz Pasternak zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
– prof. dr. hab. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.

Nagrody zespołowe otrzymali:

– Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Społecznej Inspekcji Pracy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
– redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”.

Nagrody wręczali Anna Hintz Główny Inspektor Pracy i wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz. Gratulując laureatom, Marszałek podkreślił, że nagroda ta jest ważna z trzech powodów. Po pierwsze, wyjątkową postacią jest jej Patronka, po drugie, wyjątkowy jest także przedmiot tej nagrody – troska o cywilizowane standardy pracy, dbałość, a często wielka walka o warunki pracy. Wyjątkowa jest także osoba, która tę nagrodę przyznaje – Pani Minister Anna Hintz, znana ze swoich kompetencji i bezstronności, godna kontynuatorka dzieła Haliny Krahelskiej.
Patronka tej nagrody – Halina Krahelska, działaczka niepodległościowa, pisarka i publicystka, w latach 1912-1917 przebywała na zesłaniu. Po powrocie, w latach 1919-1931 pełniła zadania inspektorem pracy. W swojej pracy inspektorskiej szczególnie wiele uwagi poświęciła ochronie zdrowia kobiet, opiece nad matką i dzieckiem oraz pracy młodocianych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny ochrony pracy. Podczas II wojny światowej była działaczką w Armii Krajowej. Zmarła w 1945 roku w obozie w Ravensbruck.

W uzasadnieniu do przyznania tej nagrody redakcji "Bezpieczeństwa Pracy"  napisano m.in.: Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy” wydawany jest od 34 lat. Są w nim prezentowane naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma nowoczesny, wybitnie interdyscyplinarny charakter... W ostatnich latach z wielką rzetelnością i profesjonalizmem propaguje także wiedzę aktualną dla praktyki wdrażania wymagań UE.

BRĄZOWY MEDAL Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu
dla kombinezonu chroniącego przed promieniowaniem mikrofalowym

                 

Kombinezon jest wykonany z układu trzech materiałów, z których jeden stanowi specjalna tkanina z przędzy elektroprzewodzącej – bariera wobec promieniowania mikrofalowego.


Ubiór charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością ekranowania promieniowania mikrofalowego (od 25 do 40 dB) w zakresie częstotliwości odpowiadającej najczęściej występującym warunkom w pracy. Właściwości ochronne ubioru nie zmieniają się po 10 cyklach czyszczenia (wydłużony czas użytkowania).
Ubiór spełnia wymagania normy DIN 32780-100:2002. Bardzo dobre właściwości użytkowe - ubiór jest lekki, nie utrudnia wykonywania czynności zawodowych, przepuszcza parę wodną.
Stosowanie ubioru w strefie niebezpiecznej gwarantuje poprawę bezpieczeństwa pracowników zawodowo eksponowanych na promieniowanie mikrofalowe (obsługa techniczna stacji radiolokacyjnych, urządzeń nadawczych, masztów antenowych).SREBRNY MEDAL Międzynarodowych Targów Wynalazków w Seulu
dla kombinezonu asekuracyjno-ochronnego do stałego noszenia podczas prac w portach i innych nawodnych obiektach przemysłowych w pasie wód przybrzeżnych

                 

W konstrukcji kombinezonu zastosowano nowatorskie połaczenie seryjnie produkowanych i powszechnie dostępnych lekkich materiałów dobranych w takie sposób, aby osiągnąć najlepsze połączenie cech ochronnych i użytkowych oraz zapewnić uniwersalność zastoswania.
Kombinezon może być powszechnie stosowany przez pracowników obsługi  portów, nabrzeży, stoczni, doków, zapór rzecznych, elektrowni wodnych itp. i stanowić skuteczną ochronę przed utonięciem po przypadkowym wpadnięciu do wody.
Pod względem wodoszczelności jest typu suchego (szwy i zapięcia są wodoszczelne, a rękawy i kaptur - uszczelnione). Izolacyjność cieplna układu zastodowanych materiałów zabezpiecza przez szokiem termicznym po wpadnięciu do wydy, a takżę pozwala na zachowanie komfortu cieplnego podczas pracy. Pokrycie stanowi też ochronę przed działaniem większości substancji chemicznych.
Wyporność własna kombinezonu (min. 70 N) jest zapewniona poprzez zastosowanie pianki polimerowej. Zwiększenie tej wyporności można uzyskać po nadmuchaniu przez użytkownika pneumatycznego kołnierza wypornościowego, który jest integralną częscią kombinezonu.  
Dzięki nieskiej masie (ok. 2 kg), specjalnie opracowanej formie kroju i wysokiej elastyczności zastosowanego układu materiałów, kombinezon jest łatwy do ubrania, nie krępuje ruchów i umożliwia swobodne poruszanie się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Jednoczesnie materiał zewnętrzny umożliwia odparowywanie potu podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
Kombinezon został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy  89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

2004

MEDAL I DYPLOM PAMIĄTKOWY  za działalność na rzecz promowania jakości przyznany z okazji 45-lecia funkcjonowania organizacji
i 10-lecia Polskiego Centrum badań i Certyfikacji

                 

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU WYNALAZCZOŚCI
dla zespołu badawczo-naukowego CIOP-PIB
nadany przez Najwyższą Komisje odznaczeń Królestwa Belgii
na 53 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
– Brussels Eureka 2004

W dniu 17 listopada 2004 r. Najwyższa Komisja Nagród, biorąc pod uwagę poziom usług, wybitne zasługi na rzecz postępu i niesionej pomocy w dziedzinie wynalazczości, przyznała Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy-Państwowemu Instytutowi Badawczemu dyplom Krzyża Oficerskiego Nr 1954.SREBRNY MEDAL 54. ŚWIATOWYCH TARGÓW WYNALAZCZOŚCI,
BADAŃ NAUKOWYCH I NOWYCH TECHNIK – BRUSSELS EUREKA 2004
dla kombinezonu asekuracyjno-ochronnego do stałego noszenia podczas prac w portach i innych nawodnych obiektach przemysłowych w pasie wód przybrzeżnych
SREBRNY MEDAL I HONOROWY CERTYFIKAT
V MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY WYNALAZKÓW W SZANGHAJU
dla kombinezonu chroniącego przed promieniowaniem mikrofalowym
ZŁOTY MEDAL TARGÓW SAWO'04 w kategorii EDUKACJA I PREWENCJA
dla serwisu internetowego z dziedziny BHP dla mikroprzedsiębiorstw


W dniu 15 czerwca 2004 r., podczas uroczystości wręczeniem nagród Targów SAWO'04, Zastępca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, dr inż. Wiktor Marek Zawieska odebrał w imieniu Instytutu Złoty Medal Targów SAWO'04 w kategorii Edukacja i Prewencja za serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw.

Serwis, udostępniony na serwerze Instytutu od lipca ubiegłego roku, stanowi podręczne kompendium praktycznej wiedzy, ułatwiające kompleksowo podejmowanie wszelkich obowiązkowych działań z zakresu bhp w najmniejszych (do 9 pracowników) i najliczniej występujących przedsiębiorstwach w Polsce.
Dotychczas został opracowany dla trzech sektorów gospodarki narodowej: budownictwa, przetwórstwa drewna oraz mechaniki pojazdowej, uznanych za najbardziej wypadkogenne. Zawiera on szczegółowe informacje nt. obowiązków pracodawców w zakresie bhp, roczny kalendarz obowiązkowych działań w tej dziedzinie, szczegółowe charakterystyki zagrożeń zawodowych występujących przy wykonywaniu różnych – typowych dla stanowisk pracy danego sektora – rodzajów prac, zestawy praktycznych porad ułatwiających poprawę warunków pracy, a także listy kontrolne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego oraz ograniczanie zidentyfikowanych zagrożeń.
Serwis zawiera również forum dyskusyjne, umożliwiające użytkownikom wzajemną wymianę doświadczeń, a także umożliwia zgłoszenie konkretnego problemu do eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93