Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nagrody i wyróżnienia 2014 | Nagrody i wyróżnienia 2012 | Nagrody i wyróżnienia 2010 | Nagrody i wyróżnienia 2008 | Nagrody i wyrożnienia 2007 | Nagrody i wyróżnienia 2006 | Nagrody i wyróżnienia 2004 - 2005

Nagrody i wyróżnienia CIOP-PIB w 2006 r.

Złoty medal 55 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2006” za AUTOMATYCZNY FILTR SPAWALNICZY Z OSŁONĄ FOTOCHROMOWĄ
Opis automatycznego filtra spawalniczego

II nagroda w kategorii „Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” w konkursie przeprowadzonym podczas II Międzynarodowej Wystawy Produktu Lokalnego w Iławie


Nagrody Ministar Edukacji i Nauki: za promcję wynalazków za granicą oraz za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze


ZŁOTY MEDAL SAWO przyznany w 2006 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii edukacja i prewencja za PORADNIK  MULTIMEDIALNY  „TLEN” – OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO
opracowany przez CIOP-PIB


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93