Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O kampanii RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE | Baner kampanii | Plakat | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Postawy i opinie pracowników przetwórstwa przemysłowego | Tło realizacji kampanii - ocena warunków pracy ... | Przepisy prawne | Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE | Wydawnictwa wspomagające ocenę ryzyka zawodowego | Plakaty bezpieczeństwa pracy | Dobór środków ochrony indywidualnej | Konkurs "Lider bezpiecznej pracy" | Materiały do pobrania | Badanie postaw i opinii


Badanie postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz ich opinii na temat ryzyka zawodowego.

W 2010 r. na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego  firma Dyspersja (www.dyspersja.com) przeprowadza badanie postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz ich opinii na temat ryzyka zawodowego.

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie czynników, które wpływają na poziom ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na stanowiskach robotniczych oraz nierobotniczych.

Badanie polega na przeprowadzeniu około piętnastominutowych, telefonicznych ankiet z pracownikami wylosowanych przedsiębiorstw z branż: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Udzielone odpowiedzi będą analizowane i prezentowane zbiorczo, bez przypisywania ich do konkretnych osób lub przedsiębiorstw.

W każdym przedsiębiorstwie, z którym kontaktuje się ankieter, o udział w badaniu proszona jest osoba pracująca na stanowisku robotniczym lub nierobotniczym, której nazwisko rozpoczyna się na wylosowaną literę. Badanie nie obejmuje członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz specjalistów ds. BHP.

Udział w badaniu pracowników stanowi cenny wkład w prowadzony przez CIOP-PIB projekt naukowo-badawczy, który zmierza do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93