Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O kampanii RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE | Baner kampanii | Plakat | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Postawy i opinie pracowników przetwórstwa przemysłowego | Tło realizacji kampanii - ocena warunków pracy ... | Przepisy prawne | Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE | Wydawnictwa wspomagające ocenę ryzyka zawodowego | Plakaty bezpieczeństwa pracy | Dobór środków ochrony indywidualnej | Konkurs "Lider bezpiecznej pracy" | Materiały do pobrania | Badanie postaw i opinii


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM"


OCENA WARUNKÓW PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W 2009 R.

Według danych statystycznych, w roku 2009 w skali całego kraju w wypadkach przy pracy ucierpiało ponad 87 052 osób (z czego jedną trzecią – 30 570 osób stanowili przedstawiciele przetwórstwa przemysłowego). W ciężkich wypadkach zostało poszkodowanych 780 osób, natomiast śmierć na skutek wypadków przy pracy poniosło prawie 406 osób.

Przetwórstwo przemysłowe, obok budownictwa, rolnictwa i górnictwa, należy do działów gospodarki niosących największe ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy. W roku 2009 odnotowano tam nie tylko najwyższą liczbę wypadków, ale także najwyższy poziom wskaźnika wypadkowości. Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego (mierzony liczbą poszkodowanych na 1000 pracujących) wynosił 12,20 i był prawie dwukrotnie wyższy niż średni poziom wskaźnika w skali kraju, który wynosił 7,47. Według danych GUS w 2009 r. w Polsce wydarzyło się 86 401 wypadków przy pracy, z czego 30 440 odnotowano w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego.

Należy też wspomnieć, że ponad 50% wypadków w tych przedsiębiorstwach było spowodowanych niewłaściwym zachowaniem się pracownika, prawie 20% - przez brak lub niewłaściwe posługiwanie się oraz niewłaściwy stan czynnika materialnego. Niewiele ponad 8% była spowodowana niewłaściwym, samowolnym zachowaniem pracownika.

Jak pokazują dane GUS-u większość ofiar wypadków (prawie 30%) stanowiły osoby w wieku 20-29 lat, ze stażem pracy 1 rok i krócej. Jednak co ciekawe, wśród ofiar wypadków śmiertelnych i ciężkich najwyższy odsetek stanowią pracownicy w wieku 40-49 lat. Wśród ofiar wypadków przy pracy najwyższy był odsetek kowali, ślusarzy i pokrewnych (11,9) i w tej grupie był także najwyższy wskaźnik wypadków ciężkich (15,2),  jednak najwyższy wskaźnik ofiar wypadków śmiertelnych odnotowano wśród kierowców samochodów ciężarowych, zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach (13,3).

Najwięcej osób ucierpiało w miejscu produkcji (21 205 osób, co stanowi ponad 70% ofiar wypadków przy pracy) i były to głównie urazy kończy górnych.

Źródło danych:
Wypadki przy pracy w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010


Pełen tekst opracowania - z wykresami

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP