Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O kampanii RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE | Baner kampanii | Plakat | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Postawy i opinie pracowników przetwórstwa przemysłowego | Tło realizacji kampanii - ocena warunków pracy ... | Przepisy prawne | Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE | Wydawnictwa wspomagające ocenę ryzyka zawodowego | Plakaty bezpieczeństwa pracy | Dobór środków ochrony indywidualnej | Konkurs "Lider bezpiecznej pracy" | Materiały do pobrania | Badanie postaw i opinii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM"

CEL KAMPANII

Celem długookresowym kampanii jest pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.

Celem krótkookresowym kampanii było przekonanie jej adresatów, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia powodujące uszkodzenia ciała czy uszczerbek na zdrowiu. Ocena ryzyka zawodowego jest bowiem podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także sposobem na ograniczenie liczby wypadków związanych z pracą. Jest procesem szacowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń występujących w miejscu pracy. Celem kampanii jest także uświadomienie im, że procedura oceny ryzyka nie musi być wcale skomplikowanym i żmudnym zajęciem. Powinna być konsultowana z pracownikami, tak aby zagrożenia identyfikowane były nie tylko na podstawie teoretycznej wiedzy, ale także znajomości realnych  warunków pracy i czynników, które mogą negatywnie wpływać na pracowników w środowisku pracy.

Sposoby realizacji celów kampanii:

- upowszechnianie wiedzy na temat zobowiązań prawnych oraz praktycznej potrzeby oceny ryzyka w miejscu pracy
- promowanie prostego, etapowego podejścia do oceny ryzyka
- uświadamianie pracownikom, na czym polega ocena ryzyka i procedura jego przeprowadzenia
- zachęcanie przedsiębiorstw (podwykonawców, współpracowników) do przeprowadzania wewnętrznej  oceny ryzyka w firmie
- promowanie idei, że ocena ryzyka jest zadaniem wspólnym, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy
- wspieranie pracodawców, pracowników, przedstawicieli pracowników ds. bezpieczeństwa, praktyków i wszystkich zaangażowanych w kwestię zapobiegania ryzyku w miejscu pracy (poprzez dobre praktyki, lepszy dostęp do narzędzi i zasobów potrzebnych do oceny ryzyka)
- dalsze upowszechnianie przez adresatów kampanii informacji na temat wyników oceny ryzyka, co stanowi pierwszy krok do systemowego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP