Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Koszty działań prewencyjnych | Koszty wypadków przy pracy | Skladka na ubezpieczenie wypadkowe | Relacje koszty-korzyści bhp

Informacje ogólne

Podserwis bhpAKK ON-LINE prezentuje uproszczoną wersję oprogramowania bhpAKK, w którym udostępniono on-line następujące wybrane funkcje oprogramowania:
 • Analiza kosztów wypadków przy pracy
 • Analiza wybranych kosztów działań prewencyjnych w zakresie bhp
 • Obliczenie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
 • Analiza wybranych relacji  kosztów-korzyści bhp w przedsiębiorstwie.

Każda z ww. funkcji oprogramowania zaprezentowana jest na dwóch osobnych stronach internetowych zawierających: opis merytoryczny dotyczący wybranych składników kosztów bhp oraz interaktywny formularz przeznaczony do wprowadzania przez użytkownika stosownych pozycji składników kosztów bhp, na podstawie których wyliczane są cząstkowe oraz ogólne koszty podsumowujące.

W podserwisie bhpAKK ON-LINE zawarte są m.in. informacje dotyczące:
 • kosztów wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • struktury kosztów wypadków przy pracy oraz sposobu wyliczenia całkowitego kosztu wypadku,
 • sposobu wyliczenia: kosztów czasu straconego wskutek wypadku, strat materialnych oraz pozostałych kosztów wypadku przy pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwo.
 • powiązań kosztów prewencji z poziomem bezpieczeństwa i warunków bhp w przedsiębiorstwie
 • przedstawienia poszczególnych składników kosztów prewencji,
 • sposobu wyliczenia: kosztów badań lekarskich, szkoleń bhp oraz promocji.
 • zasad wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe wraz z odnośnikami do odpowiednich stron zawierających przepisy regulujące zasady różnicowania składki
 • zasady składania i wypełniania danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • wyjaśnienia pojęcia korzyści wynikających ze stosowania bhp w przedsiębiorstwie,
 • zasad wykonywania poszczególnych analiz relacji koszt-korzyść,
 • celu przeprowadzania zestawień porównawczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP