Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Składniki kosztów wypadków przy pracy | Wyliczanie kosztów wypadków

Składniki kosztów wypadków

Koszty wypadków przy pracy obciążają przede wszystkim społeczeństwo. Ponoszą je również poszkodowani pracownicy i ich rodziny. Związane z wypadkami przy pracy koszty obciążające przedsiębiorstwo nie są na ogół obliczane. Pracodawcy dostrzegają na ogół tylko część kosztów wypadków urazowych. Dodatkowo koszty zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie powodujące urazów a jedynie często straty materialne, nie są na ogół zaliczane do kosztów wynikających z braku bezpieczeństwa. Zdarzeń tych jest na ogół znacznie więcej niż wypadków urazowych. W przedsiębiorstwach badanych przez Health and Safety Executive w Wielkiej Brytanii  stosunek liczby wypadków urazowych do liczby wypadków bezurazowych wynosił od 1:23 do 1:68, w zależności od rodzaju działalności.

Koszt wypadku przy pracy w przedsiębiorstwie można obliczyć sumując wszystkie składniki kosztów, które są związane z wypadkiem:

Ko = (KCS + KPMiT + KN + KZ + KZP + KSM + KN + KŚ +KI ) - O

gdzie:
 1. Ko - całkowity koszt wypadku przy pracy,
 2. KCS - koszt czasu straconego wskutek wypadku,
 3. KPMiT - koszt pomocy medycznej i transportu,
 4. KN - koszt nadgodzin,
 5. KZ - koszt zastępstw,
 6. KZP - koszt zakłóceń w produkcji,
 7. KSM - koszt strat materialnych,
 8. KN - koszt napraw,
 9. KŚ - koszt odszkodowań,
 10. KI - koszty inne,
 11. O - odszkodowania otrzymane przez przedsiębiorstwo z instytucji ubezpieczeniowych (zmiejszające koszty wypadków)
Określając czas stracony wskutek wypadku należy uwzględnić czas stracony przez osobę poszkodowaną w dniu wypadku, czas stracony przez inne osoby (np. udzielające pierwszej pomocy poszkodowanemu, towarzyszące mu w drodze do lekarza lub domu, przyglądające się zdarzeniu itp.), czas związany z zastępowaniem poszkodowanego, czas poświęcony na dochodzenie powypadkowe oraz czas na planowanie i prowadzenie prac badawczo - rozwojowych.

Do ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo związanych z wypadkiem należą także dodatkowe wynagrodzenia związane z pracą w nadgodzinach, odszkodowania i inne świadczenia pieniężne. Uwzględnić tu również należy koszty związane z wynajęciem maszyn, zleceniem produkcji, naprawami wykonanymi poza zakładem oraz koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.

Straty w majątku trwałym i obrotowym to koszty straconych wskutek wypadku surowców, półwyrobów lub wyrobów gotowych oraz straty w wyposażeniu (maszyny, narzędzia, pojazdy). Związane z wypadkiem przerwy w produkcji, obniżenie wydajności i jakości pracy powodują utratę przychodów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP