Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Zasady ustalania wielkości | Przed czynnikami atmosferycznymi i wodą | Przed czynnikami biologicznymi | Przed czynnikami chemicznymi | Przed czynnikami mechanicznymi | Przed czynnikami termicznymi | Przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Przed porażeniem prądem | Przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem

Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi

Odzież jest podstawowym i najprostszym do zastosowania środkiem przeciwdziałania szkodliwym wpływom klimatycznym.

W grupie odzieży chroniącej przed obciążeniem termicznym człowieka w środowisku pracy można wyróżnić odzież chroniącą przed:

W zależności od stanowiska pracy pracownik narażony jest na działanie jednego lub kilku czynników szkodliwych o różnym natężeniu i powinien być wyposażony w odzież zabezpieczającą przed działaniem wszystkich zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93